Društvena odgovornost

Tržišna pozicija Eurobanke, koja se nalazi među vodećim bankama u Srbiji, kao i njen ukupan doprinos ekonomiji sa pozicije strateškog investitora, ne odnosi se samo na njene finansijske performanse. Ona takodje proističe iz činjenice da je Eurobanka, kao odgovorni društveni akter, postavila korporativnu društvenu odgovornost za integralni deo njenog identiteta od samog osnivanja.

Ostvareni finansijski rezultati i liderska pozicija u bankarskom sektoru razvijali su se paralelno sa brigom o našim zaposlenima, i kontinuiranim unapredjenjem našeg odnosa prema ostalim socijalnim partnerima - klijentima, akcionarima i ukupnoj društvenoj zajednici.

Od svog osnivanja u Srbiji 2003. godine, Eurobanka neprekidno kombinuje strategiju dinamičnog i uspešnog rasta sa doprinosom zajednici u kojoj posluje, kroz brojne akcije i događaje. U martu 2006. godine, kada se Eurobanka pozicionirala među vodećim bankama na tržištu Srbije, formiran je sveobuhvatni program korporativne drustvene odgovornosti pod nazivom „Investiramo u evropske vrednosti“.

U ovaj program je do sada investirano preko 3,5 miliona evra, i to u kontinuiranu podršku stožerima: