Adaptacija filijala za osobe sa invaliditetom

. . . .

Eurobanka, kao banka koja posluje po evropskim standardima, trudi se da ih u potpunosti primenjuje u svim segmentima svog poslovanja.

. . . .
Centar za razvoj inkluzivnog društva i Eurobanka udruženim snagama daju podršku uključivanju osoba sa invaliditetom u normalne životne tokove prilagođavanjem prostora svojih filijala i čineći ih tako dostupnim za sve.

Primer filijale u Vasinoj ulici u Beogradu je primer prve takve u regionu koja je prilagođena za nesmetano obavljanje bankarskih transakcija osoba sa invaliditetom. Filijale u Bulevaru Mihajla Pupina 14 u Novom Sadu i Bulevaru Zorana Đinđića u Nišu su u 2007. godini takođe preuređene i prilagođene za nesmetano korišćenje osoba sa invaliditetom. Kompletan projekat rađen je u skladu sa principima „Dizajna za sve“ Evropskog instituta za dizajn i invaliditet, odnosno u skladu sa principima Međunarodne konvencije UN za promovisanje i zaštitu prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom.

Eurobanka je u sklopu dugogodišnje saradnje sa Centrom za razvoj inkluzivog društva (CRID) sprovela stručnu obuku zaposlenih u filijalama o adekvatnom pristupu osobama sa invaliditetom, kao i korišćenju odgovarajuće terminologije u ophođenju. Na ovaj način Banka želi da doprinese da osobe sa invaliditetom ostvaruju ravnopravan pristup u društvu.