Fizička lica

Internet Bankarstvo

. . . .

e-B@nking nalog Vam pruža mogućnost raspolaganja Vašim računima 24 sata dnevno, uvek i sa svakog mesta *

. . . .

Banka Vam, potpuno besplatno, nudi mogućnost otvaranja e-B@nking naloga, podnošenjem Pristupnice za internet bankarstvo u bilo kojoj od preko 120 filijala Eurobanke.

Aktiviranjem ovog servisa, na raspolaganju su Vam, sledece usluge Internet bankarstva:

  • Pregled stanja i prometa po računima
  • Pregled stanja kreditnih kartica (Ukoliko ih imate kod Eurobanke)
  • Pregled kredita i plana otplate (Ukoliko ih imate kod Eurobanke)
  • Prenos sredstava i plaćanje svih vrsta računa (Struja, Telefon, Infostan)
  • Otplata rate kredita
  • Izmirenje obaveza po kreditnim karticama
  • Kupovina ili prodaja deviza

Prilikom popunjavanja zahteva, u zavisnosti od Vaših potreba, birate jedan od dva nivoa ovlašćenja :

  • Pregled
  • Pregled i plaćanje
Ukoliko se odlučite za „Pregled,“ imaćete samo uvid u Vaše račune bez mogućnosti plaćanja, dok Vam opcija “Pregled i plaćanje” pruža pored pregleda, i mogućnost svih vrsta plaćanja.
. . . .

NAPOMENA: Za usluge plaćanja neophodan Vam je validan digitalni sertifikat. Detaljno uputstvo za izdavanje sertifikata možete pronaći na dnu stranice.

. . . .

Pored ovih usluga nudimo Vam i dva dodatna servisa, IVR i Mobile Banking.

IVR (Govorni automat)

Ovaj servis Vam pruža mogućnost provere stanja , pozivom na broj telefona +381 (11) 308 10 12. Za prijavu koristite Vaše korisničko ime (CIF) i IVR Pin iz sigurnosne koverte, koju ste preuzeli u filijali.

Aktivacija ovog servisa je besplatna, i možete je izvršiti prilikom apliciranja za usluge Internet bankarstva, obeležavanjem odgovarajuće opcije na Pristupnici, ili naknadno posetom Vašeg bankarskog savetnika. Pozivi se naplaćuju standardnom tarifom Telekom-a Srbija.

* Mogući su kraći prekidi u radu sistema u toku redovnog održavanja sistema.