EUROBANK Grupa

. . . .

Eurobank: dinamična Evropska bankarska grupa

. . . .

Eurobank Grupa je evropska bankarska organizacija sa ukupnom aktivnom od 68,2 milijardu eura, 15.935 zaposlenih i mrežom od preko 900 filijala u Grčkoj i drugim zemaljama. Posvećeni i iskusni zaposleni Grupe pružaju specijalizovane usluge u svim zemljama u kojima je Grupa prisutna i podržavaju klijente u prevazilaženju finansijskih izazova.

U Grčkoj, Eurobank je jedan od stubova bankarskog sistema i nudi bogat asortiman bankarskih i finansijskih porizvoda i usluga za stanovništvo i poslovne klijente.

Eurobank Grupa ima stratešku poziciju u poslovanju sa stanovništvom i poslovnim sektorom u Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji, nudi specijalizovane usluge u oblasti upravljanja imovinom na Kipru i Luksemburgu, a prisutna je i u Londonu.

Ključne brojke na nivou Grupe

u milijardama evra

Neto krediti (nakon obezbeđenja)

50,6

Depoziti

33,4

Ukupna aktiva

68,2

Ukupan akcijski kapital

7,2

Broj flijala

898

Grčka

464

Međunarodno prisustvo

434

Bilans stanja na dan 30. septembar 2016.

Struktura akcionara

%

Grčki fond za finansijsku stabilnost

97,6%

Institucionalni i individualni akcionari

2,4%

na dan 01. decembar 2015.

Društvena odgovornost

Društveno odgovorno poslovanje ostaje jedan od glavnih stubova poslovanja Eurobank Grupe koje dopunjava njene poslovne aktivnosti i vraća uloženo lokalnim zajednicima na tržištima gde je banka prisutna.

Eurobank čvrsto veruje da su inovacije i raznovrsno poslovanje ključni faktori ekonomskog razvoja na tržištima gde posluje. Zato se fokusira na programe i inicijative koji podstiču preduzetništvo. Eurobank takođe nastavlja sa dugoročnim naporima u oblasti razvoja odnosa sa uglednim agencijama i organizacijama kako bi realizovala inicijative u ključnim oblastima kao što su obrazovanje, društvo, kultura i preduzetništvo mladih.

Isto tako, Eurobank je posebno posvećena programima i akcijama u cilju zaštite životne sredine na nacionalnom i medjunarodnom nivou zadržavajući važnu poziciju u donošenju odluka i centrima znanja.