preloader

300+300 sa bilo kojom platom

. . . .

Jedinstvena ponuda da se rešite se svih dugova uz dodatni keš

. . . .
Želite da refinansirate Vaša dugovanja? Potreban Vam je i dodatni keš? U Eurobanci možete rešiti oba problema istovremeno, i to bez obzira na visinu Vaših mesečnih primanja.

Novi Eurobank kredit vam omogućava da refinansirate sva vaša dugovanja u iznosu od 300.000 dinara, uz mogućnost dodatnih 300.000 dinara u kešu- sa bilo kojom platom!*
Tako možete da refinansirate sve svoje obaveze - kredite, dugove po kreditnim karticama, minus na tekućem računu - a da vam pri tome ostane i gotovina na računu. Trudićemo se da kredit skrojimo po Vašoj meri jer sve zavisi od Vaših potreba! Ova sjajna ponuda važi za bilo koju platu*! Eurobank kredit Vam je na raspolaganju bez obzira na visinu Vaših primanja.

Zato požurite do najbliže ekspoziture gde Vas čeka ova jedinstvena ponuda.

Primer kredita

Iznos kredita u RSD

Rok otplate (u mesecima)

NKS

EKS

Mesečna rata u RSD

Ukupno otplaćeno 96 meseci u RSD)

600.000

96

9.86%

10.49%

9.034

867.603


** Za obračun EKS-a je korišćena vrednost 3mBelibora koja na dan 30.09.2016. iznosi 3.46%.EKS je rađen na dan 30.09.2016. Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Ponuda važi za klijente koji imaju ili prebace svoja primanja u Eurobank.
* Uzimajući u obzir stalno zaposlenje i prijavljenu zakonsku minimalnu mesečnu zaradu u Republici Srbiji.