600 000 sa bilo kojom platom

. . . .

Eurobank kredit vam omogućava da refinansirate sva vaša zaduženja, kao i da uzmete dodatni keš u ukupnom iznosu od 600.000 dinara - sa bilo kojom platom.

. . . .
Tako možete da refinansirate sve svoje obaveze - kredite iz drugih banaka, dugove po kreditnim karticama, minus na tekućem računu – a da Vam pri tome ostane dovoljno gotovine na računu. Trudićemo se da skrojimo kredit po Vašoj meri jer sve zavisi od Vaših potreba. Ova sjajna ponuda važi uz bilo koju platu*. To znači da Vam je Eurobank kredit na raspolaganju, bez obzira na visinu Vaših primanja.

Za veće iznose kredita, nudimo još bolje uslove. Raspitajte se u najbližoj Eurobank ekspozituri
Reprezentativni primer:

Iznos kredita

Period otplate

Naknada za obradu kredita

Mesečna naknada za praćenje kredita

NKS**

EKS

Mesečna rata

Ukupno otplaćeno

600.000 RSD

96

0%

0.05%

10,52%


12.25%

9.620 RSD

923.844 RSD

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se kao zbir 3M Belibor-a i fiksnog dela 7%. Vrednost 3M Belibor-a na dan 31.03.2017. iznosi 3,52% i primenjuje se do 30.06.2017. Navedena ponuda važi pod uslovima prijema zarade preko računa u Eurobank, uzimajući u obzir stalno zaposlenje i prijavljenu zakonski minimalnu mesečnu zaradu u Republici Srbiji.

Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

* Uzimajuću u obzir stalno zaposlenje i prijavljenu zakonski minimalnu mesečnu zaradu u Republici Srbiji za 2017.godinu
Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite EuroPHONE 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.