Keš kredit

Gotovinski kredit u RSD

Iznos: 64.000 – 2.000.000 RSD

Kamatna stopa:

  • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci:3m Belibor + 7%, EKS od 12,26%, promenljiva*
  • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: 3m Belibor +13%, EKS od 21.03%, promenljiva*

Period otplate:

  • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci od 12 do 84 meseci
  • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: od 12 do 72 meseci

Troškovi obrade: Bez troškova obrade

Mesečna naknada za praćenje kredita: 0.5%-0.15%

** Za klijente koji primaju zaradu u Eurobanci: Za iznose kredita do 599.999 RSD mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,15%, a za iznose od 600.000 RSD i više mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,05%.
Za klijente koji ne primaju zaradu u Eurobanci mesečna naknada za praćenje kredita iznosi 0,15%.

Primer kredita:

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Mesečna naknada za praćenje kredita

Rata

NKS* (promenljiva**)

EKS* (promenljiva**)

Klijenti sa prenosom zarade

300.000

84

0%

0.15%

5.535


10.52%

14.33%

Klijenti sa prenosom zarade

500.000

84

0%

0.15%

9.226


10.52%

14.33%

Klijenti sa prenosom zarade

600.000

84

0%

0.05%

10.471


10.52%

12.26%

Klijenti bez prenosa zarade

300.000

72

0%

0.15%

7.085


16.52%

21.23%

*Za obračun EKS-a je korišćena vrednost 3mBelibora koja na dan 31.03.2017. iznosi 3.52%.EKS je rađen na dan 10.04.2017.

**Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.