Keš kredit

Gotovinski kredit u RSD

Iznos: 64.000 – 2.000.000

Valuta: RSD

Kamatna stopa:

  • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: NKS : 3mBelibor*+11%, EKS od 18.76%, promenljiva**
  • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: NKS: 3mBelibor*+13%, EKS od 21.18%, promenljiva**

Period odobravanja:

  • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: od 12 do 84 meseci
  • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: od 12 do 72 meseci

Troškovi obrade:

  • Bez troškova obrade

Mesečna naknada za praćenje kredita:0.15%

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Mesečna naknada za praćenje kredita

Rata

NKS* (promenljiva**)

EKS* (promenljiva**)

Klijenti sa prenosom zarade

200.000

84

0%

0.15%

4,123

14.47%

18.81%

Klijenti bez prenosa zarade

200.000

72

0%

0.15%

4,716


16.47%

21.24%

*Za obračun EKS-a je korišćena vrednost 3mBelibora koja na dan 30.12.2016. iznosi 3.47%.EKS je rađen na dan 30.12.2016.

**Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.