Učešće u Vladinom programu subvencionih kredita

Banka je aktivno uzela učešće u Vladinom planu za borbu protiv recesije i nudi kratkoročne kredite koji suštinski pomažu Vašu kompaniju, i to kada su obrtna sredstva u pitanju, kao i likvidnost preduzeća uopšte. Procedura i dokumentacija za ovu vrstu kredita je slična kao kod regularnih kredita. Ukoliko je potrebno, banka može tražiti neke dodatne informacije ili dokumenta o kojima bi klijent bio informisan u najkraćem mogućem roku. Otplata kredita je fleksibilna (mesečna, kvartalna ili jednokratna otplata), a postoji i mogućnost grejs perioda, takođe.