Potrošački kredit

. . . .

Prava ponuda u pravo vreme - Potrošački kredit bez troškova obrade! Dinarski kredit za sve Vaše potrebe!

. . . .

Brza i jednostavna procedura odobravanja na osnovu profakture.

Putem ovog kredita možete finansirati kupovinu različitih dobara i usluga:

 • bele tehnike
 • nameštaja
 • računara i računarske opreme
 • Sve vrste studija i stručnog usavršavanja (diplomske i postdiplomske studije, stručni kursevi, strani jezik)
 • mobilnih telefona
 • građevinskog materijala
 • alata
 • opreme za baštu
 • auto delova
 • turističkih aranžmana
 • druge robe široke potrošnje

Sve što treba da uradite je da uzmete profakturu za željenu robu kod Vašeg prodavca i dođete u najbližu filijalu Eurobanke.

I to nije sve.

Ukoliko želite da kupite više proizvoda kod različitih trgovaca, jednim našim kreditom to možete i učiniti.

Primeri rata za različite iznose kredita sa rokom otplate 60 meseci:

Iznos kredita
(u dinarima)

Mesečna rata
(u dinarima)

24,000

590

50,000

1,229

70,000

1,721

100,000

2,458

150,000

3,687

200,000

4,917

250,000

6,146

300,000

7,375

500,000

12,291

1,000,000

24,583

Osnovne karakteristike kredita:

 • Iznos od 24.000 RSD do 1.400.000 RSD
 • Bez učešća i depozita
 • Bez troškova obrade
 • Kamatna stopa: 3mBelibor*+10%, EKS od 17.83%, promenljiva**
 • Mesečna naknada za praćenje kredita: 0.15%

Ukoliko ne želite da razmišljate o indeksiranju, o kursu strane valute i ne želite da se opterećujete kursnim razlikama, pravo rešenje je Potrošački kredit!

Dostupan u svim ekspoziturama Eurobanke.

** Za obračun EKS-a je korišćena vrednost 3mBelibora koja na dan 30.09.2016. iznosi 3.46%. EKS je rađen na dan 30.09.2016.

Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.