Beskamatni kredit

. . . .

NOVI PARTNER VAŠEG BIZNISA – AKCIJA VAŽI DO 30.06.2017.*

. . . .
 
 • Korisnici proizoda: Preduzetnici i pravna lica sa rasponom godišnjih prihoda od 200.000 EUR do 2.500.000 EUR
 • Namena: Obrtna sredstva.
 • Iznos: do 100.000 EUR za kredite indeksirane u valuti EUR, odnosno u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS za kredite u valuti RSD
 • Otplata kredita: do 12 jednakih mesečnih rata 
 • Kamata: 0%
 • Naknada za obradu: 3% za EUR / 3,95% za RSD
 • Naknada za prevremenu otplatu kredita: 0%
 • Kurs za EUR: srednji / srednji
 • Min platni promet: 30%
 • Paket tekućeg računa: PRIMA Plus ili Exclusive
 • Osnovna sredstva obezbeđenja:
  • menice firme,
  • menična ovlašćenja,
  • lične menice vlasnika.
 • Dodatna sredstva obezbeđenja:
  • jemstva pravnih, fizičkih lica, preduzetnika
  • depozit pravnog lica, fizičkog lica, preduzetnika
  • hipoteka I reda na nepokretnost,
  • zaloga na pokretnim stvarima.

Reprezentativni primer

Iznos kredita

Rok otplate

Trošak obrade

NKS

EKS*

Rata

Ukupno otplaćeno*

RSD 1.000.000

12

3.95%

0.00%

8,43%

83.333,33

1.042.336,00

EUR 10.000

12

3.00%

0.00%

6.32%

833,33

10.322,87

* Akcija važi do 30.06.2017. ili do isteka zaliha
** U obračun EKS-a su uključeni sledeći troškovi: mesečno održavanje Prima Plus paketa: 890 RSD, troškovi Kreditnog biroa 846 RSD, trošak menica 500 RSD, trošak za uverenje iz Poreske uprave 600 RSD
Za sve dodatne informacije pozovite već danas naš besplatni kontakt centar EuroPHONE 0800 1111 44/opcija 7, putem kojeg možete zakaziti sastanak sa nekim od naših Savetnika za biznis u preko 80 ekspozitura Eurobank širom Srbije ili aplicirajte on line ili pošaljite e-mail na Eurobank-SmallBusinessBanking@eurobank.rs.