Podelite sa nama Vaše mišljenje

Molimo Vas da odgovarajućom ocenom označite da li ste zadovoljni sledećim:

Proizvodima i uslugama (Tekući računi, kreditne kartice, krediti, štednja, doznake i sl.)

Zadovoljan    Nezadovoljan

Bankomatima (Broj i lokacije, jednostavnost korišćenja, privatnost, sigurnost i sl.)

Zadovoljan    Nezadovoljan

Elektronskim bankarstvom (Raznovrsnost usluga, dostupnost, jednostavnost korišćenja i sl.)

Zadovoljan    Nezadovoljan

Korisničkim servisom (Uspostavljanje veze sa operaterom, kvalitet dobijenih odgovora, ukazana pomoć i sl.)

Zadovoljan    Nezadovoljan

Rešavanjem prigovora (Brzina, ljubaznost, način rešavanja/dostavljanja odgovora i sl.)

Zadovoljan    Nezadovoljan

 

Molimo Vas da navedete ime/adresu ekspoziture u kojoj najčešće obavljate bankarske transakcije.

Vezano za navedenu ekspozituru molimo Vas da ocenite da li ste zadovoljni sledećim:

Odnosom zaposlenih (Ljubaznost, posvećenost, efikasnost i sl.)

Zadovoljan    Nezadovoljan

Stručnošću zaposlenih (Poznavenje proizvoda i usluga Banke i sl.)

Zadovoljan    Nezadovoljan

Izgledom ekspoziture (Lokacija, opremljenost prostora, privatnost i sl.)

Zadovoljan    Nezadovoljan

Dužinom vremena provedenog u čekanju (Broj raspoloživih šaltera, brzina obavljanja transakcija i sl.)

Zadovoljan    Nezadovoljan

Periodičnim obaveštavanjem (izvodi, sms notifikacije, pisma…)

Zadovoljan    Nezadovoljan

Ocenite sveukupnu saradnju sa Bankom

Zadovoljan    Nezadovoljan

 

Da li ste čuli za postojanje Službe za odnose sa klijentima?

Sve što nije obuhvaćeno pitanjima a želite da podelite sa nama

 
Lični podaci
Ime*
Prezime*
Naziv preduzeća
Adresa*
Poštanski broj*
Mesto*
E-mail*
Kako ste došli na naš sajt?*
 
Upišite tekst sa slike za proveru