Obavljajte svoja plaćanja preko bankovnog računa u Eurobanci

. . . .

Eurobanka je uvažavajuci značaj prelaska platnog prometa u banke u mogućnosti da svojim klijentima ponudi profesionalno obavljanje svih poslova, pružajući im na taj način kompletan bankarski servis na jednom mestu. Posebna pažnja posvećena je kvalitetnoj i efikasnoj usluzi, kao i novim pogodnostima koje olakšavaju poslovanje pravnih lica.

. . . .

U ekspoziturama Banke možete obaviti sve vrste poslova platnog prometa, u prijatnom ambijentu, sa profesionalnim i ljubaznim osobljem:

 • otvaranje i vodenje racuna
 • prijem naloga i izvršenje placanja
 • uplata i isplata gotovine
 • predaja i prijem pazara
 • dostava izvoda

Šta je potrebno za otvaranje tekućeg računa kod Eurobanke?

 1. Rešenje o upisu u sudski registar/ privredni registar (sa svim izmenama i dopunama)
 2. Rešenje o matičnom broju
 3. PIB – izvod o poreskom broju klijenta
 4. Obrazac OP –Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje
 5. Zahtev za otvaranje računa ( formular banke)
 6. Ugovor o otvaranju i vodjenju računa/ u dva primerka ( formular banke)
 7. Karton deponovanih potpisa/ u tri primerka ( formular banke)
 8. Fotokopije ličnih karata lica ovlašćenih za zastupanje