Domaći platni promet

. . . .

Brzo i efikasno procesuiranje za korporativne klijente Eurobanke.

. . . .

Mi smo Banka, koja je organizaciono, tehnički i u ljudskim resursima spremna da izađe u susret potrebama korporativnih klijenata, uključujući domaći i ino platni promet. Eurobanka nudi brz, efikasan i visok kvalitet usluga u domaćem platnom prometu. Posebnu pažnju obraćamo pružanju visokog kvaliteta usluga, a sve sa ciljem da Vaš posao učinimo lakšim.

Sve što je potrebno je da posetite najbližu ekspozituru Eurobanke, ili da izvršite plaćanje putem e-bankinga.