Početna

    Publikacije Udruženja banaka Srbije

    . . . .

    U cilju što bolje informisanosti gradjana, Udruženje banaka Srbije pripremilo je prospekte koji se odnose na neke od osnovnih bankarskih pojmova: Štednja, Krediti, Platne kartice, Tekući računi, Kreditni biro za pravna lica i preduzetnike i Kreditni biro za fizička lica.

    . . . .