Oprema

Mašina za malterisanje "MONDIAL B‐1"

‐ Vrsta: Mobilna mašina za malterisanje klasičnim malterima sa ugrađenim mešačem i vibracionim sitom, ‐Marka: Officine MONDIAL, Tip: MONDIAL B‐1,Serijski broj: 3492/02, ‐ Godina proizvodnje: 2002, ‐Kapacitet: do 4 m3/h (100 m2/h), ‐Radni pritisak: 7 bar, ‐ Snaga pogonskog motora: 5,5 kW/7,5 kS ,‐Tip motora: 3‐fazni električni , ‐ Očitan broj MČ provedenih u radu: nepoznat podatak, ‐Masa mašine : 750 kg, ‐Max. visina transporta: 30m, ‐Max. dužina horizontalnog transporta: 40m, ‐Zapremina bunkera za prijem materijala: 200l, ‐ Pneumatici na poluprikolici: 165/70‐R13, ‐Tip karoserije: agregat na poluprikolici sa kukom , ‐Dimenzije mašine: AxBxH=1,28x1,88x1,65 m, ‐Pripadajuća oprema: gumena creva za transport agregata L=20+10+10 m prečnika Ø50mm, i 1 gumeno crevo L=40 m prečnika Ø18 mm za snabdevanje mašine vazduhom, ‐Pogon: prema katalogu 3‐fazni elektro‐motor.

OPREMA MAŠINE: Klasična mobilna mašina za malterisanje smeštena na poluprikolici u sklopu sa, mešačem, vibro sitom i pripadajućim crevima.

STANJE MAŠINE: Dobro

Cena: EUR 714 + PDV (plaćanje u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu EUROBANK na dan plaćanja).

Lokacija: Arambasa Doo, Zemunska 277, Ugrinovci, Beograd

Izmuzište za ovce Westfalia, Tip:Cascada 2x24

Vrsta: Oprema‐ linija za mužu koza i ovaca (2‐strani kaskadni raspored) Marka: Westfalia Surge,
Tip: Cascada 2x24,
Kapacitet: jednovremena muža 2x24 životinje,
Godina proizvodnje opreme: 2007
Tip opreme: linija za automatsku mužu životinja sa manuelnim uvođenjem životinja u boksove i postavljanjem muznih jedinica na vimena.

OPREMA LINIJE: Linija se sastoji od čelične konstrukcije boksova za uvođenje životinja i opreme za mužu životinja. Čelična konstrukcija je izrađena od toplopocinkovanih čeličnih profila koji formiraju boksove za smeštaj životinja i nosača za postavljanje opreme sa gazištima i stepenicama. Oprema za mužu je specifične konstrukcije i sastoji se od pogonskog motora sa vakuum pumpom i akumulatorom vakuma, 48 muznih jedinice sa pripadajućim crevima, od elektronskih pulsatora sa centralnom elektronsko‐energetskom jedinicom i transformatorom za niski napon, sabirne posude za mleko sa filterom, sistema za pranje muznih jedinica i ostale preme sa rezervoarom za vodu i grejačem, od transportnih vodova za mleko izrađenih od prohromskih cevi, i druge „sitne“ pripadajuće opreme.

STANJE OPREME: NOVO

Cena: EUR 14.688 + PDV (plaćanje u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu EUROBANK na dan plaćanja).

Lokacija: Arambasa Doo, Zemunska 277, Beograd


Oprema za tehnički pregled TRC - Pro

Oprema za tehnički pregled TRC-Pro je samo deo opreme za vršenje tehničkog pregleda, i to:
Identifikovan MERAČ KOČIONIH SILA SA NALETNIM PLOČAMA:
Proizvođač TRC-Pro iz Petrovaradina,
Namena: merač kočione sile kod putničkih i lakih teretnih vozila (masa do 3,5t) sa inercijalnim pločama, Tip: EMS-30 (EMS-ID)
Ident.broj: 0260007
God.proizvodnje: 2008.
Merni opseg uređaja: 0-600 daN
Temperaturni opseg: 0-40oC
Inercijalne ploče: 4 kom. ploča AxB= 2.000 x 500 mm
Službena oznaka tipa: N-4-12
Napajanje: 220V/50Hz
U sklopu uređaja se isporučuju: digitalna merna elektronika (u upravljačkom ormanu), izvršni mehanički organi (inercijalne ploče), PC-računar sa namenskim softverom za prijem i obradu podataka, uređaj za daljinsko upravljanje.

ANALIZATOR IZDUVNIH GASOVA: Proizvođač TRC-Pro iz Petrovaradina
Namena: analizator sastava izduvnih gasova kod putničkih vozila za benzinske (CO, CO2, i HC) i dizel motore (merenje providnosti izduvnih gasova)
Tip: EKO-21,
Ident.broj: 0260007
God.proizvodnje: 2008.
U sklopu uređaja je analizator gasova (gasna komora) proizvođača ANDROS
Temperaturni opseg: 0-40oC
Službena oznaka tipa: GS
Napajanje: 220V/50Hz.

STANJE: Dobro

Cena: EUR 144 + PDV (plaćanje u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu EUROBANK na dan plaćanja).

Lokacija: Arambasa Doo, Zemunska 277 Ugrinovci, Beograd

SADILICA WOLF COMPACT - 6 redova

- Vrsta: Mehanička sadilica za kontejnerske povrtarske kulture, Namena: za zasejavanje kontejnerskih povrtarskih kultura,

Marka: ChecchiI & Magli-Italija
Tip: Wolf Compact
Model: 6
Id. broj mašine: 12227
Godina proizvodnje: 2008.
Broj redova sa istovremenim zasađivanjem : 6 redova
Broj radnih mesta: 6
Pogon: Mehanički, preko pogonskih točkova i lančastog prenosa
Minimalna snaga potrebna za pogon: 44 kW
Širina zahvata: 3,5m
Rastojanje između redova: 25 do 45 cm
Umetanje sadnog materijala u rasadne piramide: ručno , preko radnog točka sa formama za presađivanje
Oblik formi za presađivanje: kubični
Masa mašine: 900 kg
Kapacitet: oko 3.000 biljaka/ h/ po 1 radnom mestu.

STANJE MAŠINE: Predmetna sadilica je u jako dobrom estetskom i funkcionalnom stanju u odnosu na starost, bez vidljivih znakova oštećenja i habanja. Prema stanju nosećih pneumatika, stanju farbe na čeličnoj konstrukciji , izgledu piramida za zasađivanje može se zaključiti da je sadilica vrlo malo korištena.

STANJE: Vrlo Dobro

Cena: EUR 2730 + PDV (plaćanje u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu EUROBANK na dan plaćanja).

Lokacija: Arambasa Doo, Zemunska 277, Beograd


SHREDDER „AXO“ WM 408H-16

Vrsta: Mašina za mlevenje papira i drugog kancelarijskog otpada
Marka: AXO, Novi Zeland
Tip: WM 408H-16
Godina proizvodnje: 2008.
Datum kupovine mašine: 08/ 2008
Broj radnih časova mašine: 22,3 časa
Širina radnih noževa: 16 mm
Broj radnih vretena: 2
Kapacitet mašine: 1.200 kg/ h
Zapremina kontejnera za ubacivanje materijala u mašinu: 120l
Upravljanje radom mašine: Lokalno, preko upravljačkog ormana na samoj mašini, Upravljački napon: 24V
Pogon mašine: Hidro motor spregnut sa pogonskim motorom nosećeg vozila, lociran na ramu šasije
Pogon hidrauličnog kompaktora: Rotaciona hidro pumpa, Optimalna snaga motora vozila na koji se mašina ugrađuje: 180 KS.

OPREMA: Podizanje kontejnera i ubacivanje materijala u mašinu: preko hidraulične platform Dimenzije otvora za ubacivanje materijala: 408 x 310 mm,

Cena: EUR 11.760,00 + PDV (placanje u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu EUROBANK na dan placanja)

Lokacija: Arambasa Doo, Zemunska 277, Beograd


Linija za izradu UD, CD, UW, CW profila ser.br.LPR022010300

Vrsta: Linija za izradu UD, CD, UW, CW profila za suvu gradnju od plastificiranog i pocinkovanog lima
Tip: LPR
Serijski broj: LPR022010300
Godina proizvodnje: 2010.
Proizvođač: Alatnica „Barović“, Obrenovac
Sastavni delovi: Odmotalica, mašina za profilisanje limenih traka, hidraulične makaza, prihvatni padajući sto L=4m, upravljački pult
Dimenzija mašine: Lxbxh=15 x 1,5 x1,5m
Max. radna širina limenih traka: 300 mm
Kvalitet limenih traka za profilisanje: Č.0147, Č.0148 (plastificirano ili pocinkovano)
Broj radnih stanica mašine za profilisanje traka: 10 kom
Brzina profilisanja: 20 m/min
Debljina(deklarisana) limene trake: 0,5-1,0 mm
Dužina padajućeg stola: L=4m
Instalisana snaga linije: P=7,5 kW
Nosivost odmotalice: Q=2.000 kg
Vrsta prenosa: lančani prenos
Upravljanje radom: PLC EMERSON CONTROL TECHNIQUES
Materijal alata: 42CRMo4 nitriran na 64 HRC
Materijal noževa: X210Cr12 na 58-60 HRC
Materijal osovina: 42HrMo4 na 28 HRC.

STANJE OPREME: linija je malo korišćena. Odmotalica limenih traka je praktično ne korišćena. Isto važi i za padajući sto.

Cena: EUR 8.798 + PDV (placanje u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu EUROBANK na dan placanja)

Lokacija: Milšped, Golubinačka 54, Šimanovci, Beograd


Mašina za profilisanje lima, ser.broj 20090310-03/09

Vrsta: Mašina za profilisanje prethodno isečenih traka od plastificiranog i pocinkovanog lima
Serijski broj: 20090310-03/09
Godina proizvodnje: 2009.
Proizvođač: Alatnica „Barović“, Obrenovac
Sastavni delovi: samo radna sekcija za profilisanje limenih traka
Dimenzija mašine: Lxbxh=3.500 x 1.000 x1.150 mm
Max. radna širina limenih traka na ulazu u mašinu: 330 mm
Kvalitet limenih traka za profilisanje: Č.0147, Č.0148 (plastificiran ili pocinkovan)
Broj radnih stanica mašine za profilisanje traka: 12 stanica
Pretpostavljena brzina profilisanja: 20 m/min
Debljina(pretpostavljena) limene trake za profilisanje: 0,5-1,0 mm
Pretpostavljena instalisana snaga: P=5,5-7,5 kW
Vrsta prenosa: lančani prenos
Upravljanje radom: Analogno preko tastera na kućištu mašine
Materijal alata (pretpostavljeno i uobičajeno): 42CRMo4 nitriran na 64 HRC
Materijal osovina (pretpostavljeno i uobičajeno): 42HrMo4 na 28 HRC.

STANJE OPREME: Dobro.

Cena: EUR 7.142 + PDV (placanje u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu EUROBANK na dan placanja)

Lokacija: Milšped, Golubinačka 54, Šimanovci, Beograd


Makaze za sečenje lima Tip:4000/12, ser.broj 8002124901

Vrsta mašine: Hidrauličke makaze za sečenje lima
Tip: 4000/12
Serijski broj: 8002124901
Godina proizvodnje: 2008.
Proizvođač: Alatnica „Barović“, Obrenovac
Maksimalna debljina lima za sečenje: 12mm
Maksimalna dužina sečenja: 4.000 mm
Ugao sečenja: samo pod pravim uglom
Dimenzija mašine (izmerene): Lxbxh=3.750 x 2.000 x 2.200 mm
Izmerena širina radne zone makaza: 3.500 mm
Pogon makaza: hidraulički agregat
Širina radnog stola: 600 mm
Startovanje mašine: preko nožne pedale za startovanje
Zaštita radne zone: zaštitna žaluzina
Upravljanje radom: Analogno preko komandnih tastera na kućištu mašine
Kućište mašine: Čelično, vareno.

STANJE OPREME: Dobro.

Cena: EUR 5.989+ PDV (placanje u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu EUROBANK na dan placanja)

Lokacija: Milšped, Golubinačka 54, Šimanovci, Beograd


Nadogradnja TERMOIZOLOVANA KOMORA SA UTOVARNOM RAMPOM

Termoizolovana komora za vozilo IVECO Eurocargo ML160E25

‐Vrsta: Termoizolovana komora za režim rada režim 0 – 4oC, Koeficijent termičke provodnosti (K): 0,5563, ‐Sopstvena masa: 8.120 kg, ‐Korisna nosivost: 7.670 kg, ‐Dimenzije termoizolovanog prostora: AxBxH= 5,8x2,44x2,25m, ‐Zapremina termoizolovanog prostora: 31,8 m3, ‐Vrsta izolacije: Poliesterski paneli sa poliuretanskom ispunom, ‐Debljina izolacije: pod 135 mm, bočne strane i vrata 40 mm, krov i čeona strana 60mm, ‐Vrata: dvokrilna zadnja i jednokrilna bočna desna sa mehanizmima za zabravljivanje i zaključavanje, ‐Organizacija furgonskog prostora: Prednji mašinski prostor dužine 2,6 m, zadnji skladišni dužine 3,05 m, između termoizolovana pregrada sa kontrolnim staklenim prozorom, ‐PROIZVOĐAČ furgonskog prostora: „Uniplast‐Živanović“ – Šabac, Temperaturni režim: prema specifikacijama proizvođača tovarni prostor je deklarisan za temperaturni režim 0 – 4oC,

UTOVARNA RAMPA Dhollandia

‐Marka: Dhollandia, Tip: DHVZ2‐R, ‐Fabr.br.: 8060461, ‐Nosivost: 300 kg, Godina proizvodnje: 6/2008, ‐Pogon: Hidromotor sa elektro pogonom preko akumulatorske instalacije vozila 12/24 V ‐Upravljanje: Preko upravljačke kutije sa daljinskim žičanom vezom, i lokalno preko tastera na samom uređaju, ‐Mesto ugradnje: kod bočnih vrata kamionskog sanduka, ili kod zadnjih vrata furgona kombi vozila, ‐Max. visina podizanja iznad nivoa tla: 750 mm, ‐Dimenzije podizne platforme: AxB=1.180 x 860 mm (debljina b=35 mm), Operativne mogućnosti: automatsko (hidraulično) podizanje gore‐dole. Zakretanje platforme u prostoru i izvlačenje izvan gabarita vozila je manuelno (2 obrtne ose), preko polužnog mehanizma sa kojim je platforma povezana sa nosećim stubom, ‐Način povezivanja sa tovarnim sandukom vozila: Preko nosećeg metalnog stuba učvršćenog za pod i tavanicu tovarnog sanduka,

STANJE OPREME: ODLICNO

Cena: EUR 1.176 + PDV (plaćanje u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu EUROBANK na dan plaćanja).

Lokacija: Arambasa Doo, Zemunska 277, Beograd