Pravna lica

. . . .

Eurobanka pruža najsavremeniji bankarski servis preduzećima u koja spadaju ona čiji godišnji promet prelazi 1 milion evra.

. . . .

Pored modernih i inovativnih bankarskih proizvoda iz naše palete, Eurobanka nudi raznovrsne šeme finansiranja, fleksibilne rokove otplate kredita, opciju dogovora oko kolaterala, konkurentne kamatne stope i provizije za depozite i kraće procedure za rešavanje zahteva malih i srednjih preduzeća.

Kontakti za poslovanje sa velikim preduzećima:

(za kompanije čiji godišnji promet je > € 40mio):

Adresa: Vuka Karadžića 10, Beograd
e-mail:LargeCorporateDepartmentAM@eurobank.rs

Kontakti za poslovanje sa malim i srednjim preduzećima:

(za kompanije čiji godišnji promet je > € 2mio):

Poslovni Centar u Beogradu:
Adresa:
Vuka Karadžića 10, Beograd
Tel: + 381 11 206-5990 ili 302-7560, Fax: + 381 11 218-6569
E-mail: BCBG1@eurobank.rs ili E-mail: BCBG2@eurobank.rs

Poslovni Centar u Novom Sadu:
Adresa: Bulevar Oslobođenja 95, Novi Sad
Tel: + 381 21 489 3912, Fax: + 381 21 427 204
E-mail:
BC-NoviSad@eurobank.rs

Poslovni Centar u Kragujevcu:
Adresa: Kralja Petra I br.1, Kragujevac
Tel: + 381 34 303-944, Fax: + 381 34 337-108

E-mail: danijela.vulovic@eurobank.rs

Poslovni Centar u Nišu:
Adresa: Nade Tomić 25, Niš
Tel: + 381 18 503-830, Fax: + 381 18 294-232

E-mail: darko.zdravkovic@eurobank.rs

Poslovni Centar u Šapcu:
Adresa: Karađorđeva 9, Šabac
Tel: + 381 15 306 064, Fax: + 381 15 355 141
E-mail:
zvezdan.lazic@eurobank.rs

Poslovni Centar u Čačku:
Adresa: Krenov prolaz bb, Čačak
Tel: + 381 32 310 198 Fax: + 381 32 341 812
E-mail:
branko.salevic@eurobank.rs

Kupoprodaja deviza za iznose preko 100.000 EUR:
Adresa: Vuka Karadžića 10, Beograd
Tel: + 381 11 206-5023, Fax: + 381 11 3620-711
E-mail:
eurobank-treasury@eurobank.rs