Podržavamo izvoznike

Eurobanka podržava izvoznu orijentaciju srpske privrede

Kao banka koja snažno podržava srpsku privredu, Eurobanka je u svoju ponudu uvrstila niz proizvoda i usluga specijalno namenjenih izvoznicima, koje može efikasno da podrži i kroz operativno prisustvo svoje matične Grupe u regionu jugoistočne Evrope ( Grčka, Bugarska, Rumunija, Ukrajina i Kipar). Izvoznicima, Eurobanka nudi inovativna rešenja poput:

  • finansiranja nastalih i budućih ino potraživanja u iznosu do 100% njihove vrednosti sa rokom do 24 meseca,
  • finansiranja investicija do 90% vrednosti putem kredita ili lizinga za opremu i objekte sa rokom do 10 godina , uz grejs period do 12 meseci,
  • specijalne ponude za kamatu i ostale troškove finansiranja,
    zaštite od rizika oscilacije EURIBOR-a, USD Libora za investicione kredite,
  • zaštite od rizika promene deviznog kursa, tako što se izvozniku nudi mogućnost da unapred dogovori kurs po kojem će se devizni priliv konvertovati u dinare,
  • za transakcije unutar Eurobank Grupe: „valuta isti dan“ i niže naknade za plaćanja.

Eurobanka takođe ima saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropskom investicionom bankom (EIB) preko kojih je obezbedila kreditne linije namenjene finansiranju privrede u ukupnom iznosu od EUR 150 mio.