Eurobanka Vam pomaže da unapredite svoje poslovanje

 
. . . .

Pravnim licima - klijentima Banke, nudimo standardne i inovativne bankarske proizvode uz veoma konkurentne tržišne uslove, efikasniju proceduru i prilagodljivost njihovim specifičnim poslovnim situacijama.

. . . .

Podjednaku pažnju posvećujemo malim, srednjim i velikim preduzećima, kao i preduzetnicima i javnom sektoru. Uz podršku iskusnog i profesionalnog kadra Banke, sposobnog za rešavanje i najsloženijih poslovnih pitanja, naši klijenti se mogu u potpunosti posvetiti unapređenju svog poslovanja i realizaciji planiranih ciljeva.

Pozivamo Vas da nas kontaktirate i potražite nov pristup u rešavanju Vaših poslovnih potreba!


Pravna lica

Eurobanka pruža najsavremeniji bankarski servis velikim preduzećima, u koja spadaju ona čiji godišnji promet prelazi 10 miliona evra.

Pogledajte dalje

.

Nerezidenti

Pod drugim nerezidentima podrazumevaju se strana preduzeća, madjunarodne vladine i nevladine organizacije, ambasade i slično.

Pogledajte dalje

.

Otvaranje računa

Eurobanka je uvažavajuci značaj prelaska platnog prometa u banke u mogućnosti da svojim klijentima ponudi profesionalno obavljanje svih poslova, pružajući im na taj način kompletan bankarski servis na jednom mestu.

Pogledajte dalje

.

Domaći platni promet

Mi smo Banka, koja je organizaciono, tehnicki i u ljudskim resursima spremna da izadje u susret potrebama korporativnih klijenata, ukljucujuci domaci i ino platni promet.

Pogledajte dalje

.

Ino platni promet

Eurobanka je organizaciono, tehnički i kadrovski u potpunosti opremljena za zadovoljenje potreba svojih klijenata - pravnih lica za obavljanjem svih vrsta placanja, u zemlji i inostranstvu.

Pogledajte dalje

.

Dokumentarno poslovanje

Ukoliko se bavite međunarodnim poslovanjem u okviru kojeg izvozite ili uvozite robu ili usluge, učestvujete na tenderu, obavljate radove... - preporučujemo Vam da se obezbedite garancijom prvoklasne banke.

Pogledajte dalje

.

Depoziti

U cilju afirmisanja ovih poslova, Banka je spremna da sa svakim potencijalnim depozitnim klijentom posebno ugovara rokove i uslove oročenja.

Pogledajte dalje

.

Krediti

Kreditni aranžmani strukturiraju se prema specifičnim potrebama i zahtevima klijenata kao i njihovoj kreditnoj sposobnosti. Rokovi trajanja kredita zavise od karaktera transakcije i od otplatnog kapaciteta klijenta.

Pogledajte dalje

.

Devizni poslovi

Eurobanka nudi sve vrste deviznih konverzija po najboljim tržišnim cenama, koristeći ekspertizu Eurobank Štedionica grupacije na deviznim tržištima, kao i najnovija tehnička dostignuća za praćenje finansijskih tržišta.

Pogledajte dalje

.