Adaptacija i rekonstrukcija

Krediti indeksirani u eur

Iznos kredita: do 50.000 EUR

Valuta: EUR

Učešće: min 20% ili bez učešća ukoliko je zalog nekretnina koja nije predmet kreditiranja i čija je tržišna vrednost veća bar 30% od iznosa kredita

Kamatna stopa:
Za kredite koji su osigurani kod NKOSK-a:

 • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: NKS 6mEuribor*+3.33%; EKS od 3.63% promenljiva**
 • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: NKS 3mEuribor*+6.80%; EKS od 7.51% promenljiva**

Za kredite koji nisu osigurani:

 • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: NKS 3mEuribor*+8.30%; EKS od 8.74% promenljiva**
 • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: NKS 3mEuribor*+9.55%; EKS od 10.43% od promenljiva**

Period odobravanja:

 • do 180 meseci za neosigurane kredite kod NKOSK-a
 • do 240 meseci za osigurane kredite kod NKOSK-a

Troškovi obrade:

 • Kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci 1%
 • Bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci 2.5%

Isplata kredita: 30% odmah, a 70% po prezentaciji fakture


Primeri:

Krediti osigurani kod NKOSK-a

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Rata

NKS*

EKS*

Klijenti sa prenosom zarade

30.000

240

1%

168

3.11%

3.70%

Klijenti bez prenosa zarade

30.000

240

2.5%

225

6.48%

7.59%

Neosigurani krediti

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Rata

NKS*

EKS*

Klijenti sa prenosom zarade

30.000

180

1%

288

7.98%

8.83%

Klijenti bez prenosa zarade

30.000

180

2.5%

310

9.23%

10.53%

*Kamata je promenljiva. Na dan 04.01.2017. vrednost 3mEuribora= -0.32%. a vrednost 6mEuriibora=-0,22%
**Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru, i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na dan dospeća mesečne rate u mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Krediti indeksirani u rsd

Iznos kredita:do 5.000.000 RSD

Valuta:RSD

Učešće:min 20% ili bez učešća ukoliko je zalog nekretnina koja nije predmet kreditiranja i čija je tržišna vrednost veća bar 30% od iznosa kredita

Kamatna stopa:

Za kredite koji su osigurani kod NKOSK-a:

 • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: NKS 3mBelibor*+ 4%; EKS od 8.82% promenljiva**
 • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: NKS 3mBelibor*+5.5%; EKS od 10.93% promenljiva **

Za kredite koji nisu osigurani:

 • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: NKS 3mBelibor*+ 5.5%; EKS od 10.00% promenljiva**
 • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: NKS 3mBelibor*+ 7%; EKS od 12.12% promenljiva**

Period odobravanja:

 • do 120 meseci

Troškovi obrade:

 • Kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci 1%
 • Bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci 2.5%

Isplata kredita: 30% odmah, a 70% po prezentaciji fakture

Primeri:

Krediti osigurani kod NKOSK-a

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Rata

NKS*

EKS*

Klijenti sa prenosom zarade

3.000.000

120

1%

35,704

7.47%

9.00%

Klijenti bez prenosa zarade

3.000.000

120

2.5%

38,128

8.97%

11.11%

Neosigurani krediti

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Rata

NKS*

EKS*

Klijenti sa prenosom zarade

3.000.000

120

1%

38,128

8.97%

10.18%

Klijenti bez prenosa zarade

3.000.000

120

2.5%

40,639

10.47%

12.30%

*Za obračun EKS-a je korišćena vrednost 3mBelibora koja na dan 30.12.2016. iznosi 3.47%. EKS je rađen na dan 04.01.2017.

**Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.