Adaptacija i rekonstrukcija

Krediti indeksirani u eur

Iznos kredita: do 50.000 EUR

Valuta: EUR

Učešće: min 20% ili bez učešća ukoliko je zalog nekretnina koja nije predmet kreditiranja i čija je tržišna vrednost veća bar 30% od iznosa kredita

Kamatna stopa:
Za kredite koji su osigurani kod NKOSK-a:

 • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: NKS 3mEuribor*+7.25%; EKS od 8.57% promenljiva**
 • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: NKS 3mEuribor*+8.50%; EKS od 10.22% promenljiva**

Za kredite koji nisu osigurani:

 • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: NKS 3mEuribor*+10.00%; EKS od 11.78% promenljiva**
 • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: NKS 3mEuribor*+11.25%; EKS 13.55% od promenljiva**

Period odobravanja:

 • do 180 meseci za neosigurane kredite kod NKOSK-a
 • do 240 meseci za osigurane kredite kod NKOSK-a

Troškovi obrade:

 • Kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci 1%
 • Bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci 2.5%

Godišnja fiksna naknada za praćenje kredita: 0.25%
Isplata kredita: 30% odmah, a 70% po prezentaciji fakture

Primeri:

Krediti osigurani kod NKOSK-a

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Godišnja

naknada za praćenje kredita

Rata

NKS*

EKS*

Klijenti sa prenosom zarade

30.000

240

1%

0.25%

242.73

7.48%

8.64%

Klijenti bez prenosa zarade

30.000

240

2.5%

0.25%

266.42

8.73%

10.29%

Neosigurani krediti

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Godišnja

naknada za praćenje kredita

Rata

NKS*

EKS*

Klijenti sa prenosom zarade

30.000

180

1%

0.25%

328.29

10.23%

11.56%

Klijenti bez prenosa zarade

30.000

180

2.5%

0.25%

351.97

11.48%

13.31%

*Kamata je promenljiva. Na dan 08.11.2013. vrednost 3mEuribora= 0.23%*
**Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru, i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na dan dospeća mesečne rate u mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Krediti indeksirani u rsd

Iznos kredita: do 5.000.000 RSD

Valuta: RSD

Učešće: min 20% ili bez učešća ukoliko je zalog nekretnina koja nije predmet kreditiranja i čija je tržišna vrednost veća bar 30% od iznosa kredita

Kamatna stopa:
Za kredite koji su osigurani kod NKOSK-a:

 • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: NKS Referentne KS NBS*+ 3%; EKS od 15.29% promenljiva**
 • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: NKS Referentne KS NBS*+4.5%; EKS od 17.54% promenljiva **

Za kredite koji nisu osigurani:

 • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: NKS Referentne KS NBS*+ 4.5%; EKS od 16.55% promenljiva**
 • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: NKS Referentne KS NBS*+6%; EKS od 18.83% promenljiva**

Period odobravanja:

 • do 120 meseci

Troškovi obrade:

 • Kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci 1%
 • Bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci 2.5%

Godišnja fiksna naknada za praćenje kredita: 0.25%
Isplata kredita: 30% odmah, a 70% po prezentaciji fakture

Primeri:

Krediti osigurani kod NKOSK-a

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Godišnja

naknada za praćenje kredita

Rata

NKS*

EKS*

Klijenti sa prenosom zarade

3.000.000

120

1%

0.25%

44940.17

13.00%

15.42%

Klijenti bez prenosa zarade

3.000.000

120

2.5%

0.25%

47648.17

14.50%

17.70%

Neosigurani krediti

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Godišnja

naknada za praćenje kredita

Rata

NKS*

EKS*

Klijenti sa prenosom zarade

3.000.000

120

1%

0.25%

47648.17

14.50%

16.68%

Klijenti bez prenosa zarade

3.000.000

120

2.5%

0.25%

50430.09

16.00%

18.97%

*Kamata je promenljiva. Na dan 08.11.2013. vrednost Referentne KS NBS=10.00%*
**Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru, i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na dan dospeća mesečne rate u mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.