Gotovinski hipotekarni kredit

Gotovinski hipotekarni kredit indeksiran u RSD

Predstavljamo Vam najbolje rešenje za finansiranje važnih stvari u Vašem životu, gotovinski hipotekarni kredit

Iznos kredita: do 5.000.000 RSD

Valuta: RSD

Kamatna stopa:

  • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: NKS 3mBelibor*+6%; EKS od10.84% promenljiva**
  • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: NKS 3mBelibor*+7.5%; EKS od 12.69% promenljiva**

Period odobravanja:

  • do 120 meseci

Troškovi obrade:

  • Kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci 2%
  • Bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci 2.5%

Životno osiguranje je opciono sem za klijente sa rizičnim zanimanjima.
Gotovinski hipotekarni krediti nisu osigurani kod NKOSK-a.
Kredit se odobrava bez depozita.
LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže.

Primer:

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Rata

NKS*

EKS*

Klijenti sa prenosom zarade

3.000.000

120

2%

38,955

9.47%

11.01%

Klijenti bez prenosa zarade

3.000.000

120

2.5%

41,495


10.97%

12.88%

*Za obračun EKS-a je korišćena vrednost 3mBelibora koja na dan 30.12.2016. iznosi 3.47%. EKS je rađen na dan 04.01.2017.

**Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Gotovinski hipotekarni kredit indeksiran u EUR

Iznos kredita: do 100.000 EUR

Valuta: EUR

Depozit: 30%

Kamatna stopa:

  • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: NKS 3mEuribor*+7.55%;EKS od 10.60% promenljiva**
  • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: NKS 3mEuribor*+9.30%; EKS od 13.61% promenljiva**

Period odobravanja:

  • do 300 meseci

Troškovi obrade:

  • Kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci 2%
  • Bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci 2.5%

Životno osiguranje je opciono sem za klijente sa rizičnim zanimanjima.Gotovinski hipotekarni krediti nisu osigurani kod NKOSK-a.LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže.

Primer:

Iznos kredita

Rok otplate

Depozit

Naknada za obradu kredita

Rata

NKS*

EKS*

Klijenti sa prenosom zarade

30.000

300

30%

2%

218

7.23%

10.76%

Klijenti bez prenosa zarade

30.000

300

30%

2.5%

253

8.98%

13.80%

*Kamata je promenljiva. Na dan 04.01.2017. vrednost 3mEuribora= -0.32%.

**Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru, i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na dan dospeća mesečne rate u mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.