DinaCard

. . . .

DinaCard debitna kartica je nacionalna platna kartica.

. . . .

Može se koristiti na svim mestima koja imaju oznaku DinaCard. Koristi se za:

  • plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima koja su opremljena POS-terminalima
  • podizanje gotovog novca na bankomatima (ATM)
  • podizanje novca na šalterima banaka

  • Kartica je povezana sa Vašim tekućim racunom, koliko imate na raspolaganju na tekućem računu toliko možete i trošiti.
  • Iznos raspoloživih sredstava za potrošnju je jednak stanju na Vašem tekućem računu uključujući i dozvoljeno prekoračenje (dozvoljeni minus).

Jedini uslov za dobijanje na korišćenje DinaCard platne kartice je da ste punoletni i da imate otvoren tekući račun kod Eurobanke.

Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za račun korisnika osnovne kartice).

Izdavanje DinaCard kartice je besplatno.

Povezana dokumenta