E statement

. . . .

“E- statement” ili dostava mesečnog izvoda putem elektronske pošte, je nova usluga gde klijent popunjavanjem zahteva u filijali, daje saglasnost Banci da mu mesečne izvode isporučuje u elektronskoj formi na željenu e-mail adresu.

. . . .

Forma i izgled mesečnog izvoda koji se dostavlja u elektronskoj formi identičan je onom koji se standardno dostavlja poštom. Slanje mesečnog izvoda na ovaj način ima nekoliko prednosti za klijente u odnosu na standardan način dostavljanja na kućnu adresu:

  • Blagovremena dostava Izvoda (ne zavisi od kvaliteta poštanskih usluga)
  • Veća privatnost (klijent pristupa svom email nalogu uz korisćenje šifre)
  • Lakša kontrola i skladištenje Izvoda (svi izvodi su na jednom mestu, lako dostupni za pregled i kontrolu)
  • Čuvamo životnu sredinu, štedeći papir za štampanje