Euro STEP

. . . .

Svakog meseca viša kamata: Euro STEP

. . . .
Raste Vaš novac!

Predlažemo Vam da svoja sredstva u dinarima ili evrima položite na Euro STEP depozit oročen na period 12 meseci po stimulativnim kamatnim stopama koje se stepenasto uvećavaju.

Raste i sigurnost!

Kao i do sada, Eurobanka se maksimalno prilagođava potrebama i očekivanjima klijenata, nudeći inovativne proizvode i usluge.

Raste poverenje!

Ako Vam novac, zatreba možete ga podići po isteku svakog meseca i to bez ikakvih posledica po Vašu dotadašnju štednju.

  • Predlažemo Vam da svoja sredstva u dinarima ili evrima položite na Euro STEP depozit oročen na period 12 meseci po kamatnim stopama koje se stepenasto uvećavaju.
  • Minimalni iznos oročenog depozita je 100.000,00 dinara ili 2.000 EUR-a
  • Kamatu po Vašem Eurostep depozitu Banka će pripisivati na kraju svakog mesečnog perioda, tako da će Vaš depozit svakog meseca biti uvećan za iznos mesečnog pripisa kamate.
  • Ukoliko Vam u toku trajanja ugovorenog roka oročenja novac zatreba možete ga podići u bilo kom trenutku bez umanjenja kamata koje su po Vašem EuroStep depozitu pripisane do momenta podizanja sredstava.
  • Nakon isteka perioda oročenja EuroStep depozita, Banka će kompletna sredstva preneti na Vaš tekući račun, tako da njima možete slobodno raspolagati već od toga dana.Kamatne stope po EuroStep oročenom depozitu u valuti EUR prikazane po mesecima

Mesec oročenja

NKS (%)

EKS (%)

1 mesec

0,06%

0,05%

2 mesec

0,11%

0,10%

3 mesec

0,14%

0,12%

4 mesec

0,18%

0,16%

5 mesec

0,23%

0,20%

6 mesec

0,33%

0,29%

7 mesec

0,39%

0,34%

8 mesec

0,44%

0,38%

9 mesec

0,49%0,42%

10 mesec

0,54%

0,47%

11 mesec

0,59%

0,51%

12 mesec

0,63%

0,55%

Minimalni iznos depozita je 2.000 EUR-a

U tabeli su prikazane kamatne stope izražene u bruto iznosima na godišnjem nivou i fiksne su za period oročenja
EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 26.04.2016.
U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS-a

Ovde možete pogledati reprezentativni primer za Euro Step u valuti EUR

Kamatne stope po EuroStep oročenom depozitu u valuti RSD prikazane po mesecima

Mesec oročenja

NKS (%)

EKS (%)

1 mesec

0,05%

0,05%

2 mesec

0,10%

0,10%

3 mesec

1,50%

1,54%

4 mesec

1,60%

1,64%

5 mesec

1,80%

1,85%

6 mesec

2,00%

2,05%

7 mesec

2,50%

2,57%

8 mesec

3,00%

3,09%

9 mesec

3,50%

3,62%

10 mesec

4,00%

4,14%

11 mesec

4,50%

4,67%

12 mesec

5,00%

5,20%

U tabeli su prikazane kamatne stope na godišnjem nivou izražene u bruto iznosima i fiksne su za period oročenja.
EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 13.06.2016. na iznos 100.000,00 RSD.
U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS

Ovde možete pogledati reprezentativni primer za Euro Step u valuti RSD