Štednja pri ruci

. . . .

50% oročenog iznosa uvek dostupno

. . . .
Želite da oročite novac, a da Vam je uvek dostupna polovina oročenog iznosa?
Sa Štednjom pri ruci, 50% oročenog iznosa Vam je uvek na raspolaganju.


  • Sredstva možete oročiti na rok oročenja 3, 6 ili 12 meseci
  • Minimalni iznos uplate je 100.000,00 dinara ili 1.000 EUR-a
  • Kamatna stopa po oročenom depozitu je fiksna za ugovoreni rok oročenja, a obračunata kamata se ulogu pripisuje po isteku roka oročenja,
  • Visina kamatne stope po oročenom depozitu zavisi od perioda oročenja na koji je depozit položen na štednju.
  • U toku trajanja roka oročenja možete podneti pisani zahtev za isplatu dela sredstava pre isteka ugovornog roka oročenja u ukupnom iznosu do 50% inicijalnog uloga. Ovaj iznos možete podići odjednom ili u više navrata,
  • Ukoliko u toku trajanja roka oročenja podignete sredstva u iznosu do 50% iznosa oročenog depozita kamatna stopa i datum dospeća ugovorenog roka oročenja se neće menjati,
  • U slučajevima kada je ukupan iznos isplaćenih sredstava veći od 50% iznosa oročenog depozita, imate pravo raspolaganja i preostalim iznosom depozita bez dodatnog troška i plaćanja penala, s tim da Banka u tom slučaju, od dana oročavanja, do dana konačne isplate depozita, neće platiti obračunatu kamatu tj biće Vam isplaćena samo glavnica,
  • Po isteku perioda oročenja po Vašem oročenom depozitu Banka će pripisati ugovorenu kamatu i kompletnim sredstvima možete raspolagati već od narednog dana.

Kamatne stope po oročenom depozitu “Štednja pri ruci“ u u dinarima u zavisnosti od perioda oročenja!

PERIOD

NOMINALNA KAMATNA STOPA

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

3 meseca

1.27%

1,30%

6 meseci

2.73%

2,79%

12 meseci

3.25%

3,30%

U tabeli su prikazane fiksne kamatne stope izražene u bruto iznosima na godišnjem nivou.

EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 13.06.2016. na iznos 1.000.000,00 RSD.
U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS-a

Ovde možete pogledati reprezentativni primer za Oročeni depozit “Štednja pri ruci“ u dinarima

Kamatne stope po oročenom depozitu “Štednja pri ruci“ u valuti EUR u zavisnosti od perioda oročenja!

PERIOD

NOMINALNA KAMATNA STOPA

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

3 meseca

0,12%

0,10%

6 meseci

0,23%

0,20%

12 meseci

0,35%

0,30%

U tabeli su prikazane fiksne kamatne stope izražene u bruto iznosima na godišnjem nivou.
EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 13.06.2016. na iznos 1.000,00 EUR-a.
U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS-a.

Ovde možete pogledati reprezentativni primer za Oročeni depozit “Štednja pri ruci“ u valuti EUR