Štedni račun "Zlatno doba"

. . . .

Jedinstven račun na tržištu u valuti EUR i RSD namenjen penzionerima, vlasnicima tekućeg računa sa paketom usluga “Zlatne godine“.

. . . .
Ukoliko ste u našoj Banci otvorili tekući račun sa paketom Zlatne godine Eurobanka Vam pruža mogućnost da otvorite specialni štedni račun "Zlatno doba" koji će Vam omogućiti brojne pogodnosti:
  • račun "Zlatno doba" možete otvoriti bez troškova otvaranja i mesečnog održavanja u dinarima ili evrima,
  • novac na račun možete ulagati i podizati kad god želite, u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostima !
  • kompletna sredstva će Vam biti na raspolaganju u svakom trenutku,
  • na kraju svakog meseca Banka će po Vašem računu pripisivati kamatu po povoljnijim godišnjim kamatnim stopama od standardne kamatne stope. Pripisanom kamatom već od toga dana možete raspolagati.
  • uplata dodatnih sredstava na račun "Zlatno doba" omogućava Vam prelazak iz niže u višu kategoriju, a kamatna stopa će se automatski menjati u odnosu na stanje Vašeg depozita na računu.
Kamatne stope po Štednom računu “Zlatno doba”u valuti EUR, u zavisnosti od visine položenih sredstava na računu

IZNOS/EUR

NKS

EKS

do 1000,00

1,50%

1,29%

1.000,01 - 10.000,00

1,00%

0,86%

preko 10.000,00

0,10%

0,09%

U tabeli su prikazane kamatne stope na godišnjem nivou izražene u bruto iznosima
EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 15.02.2016.

Ovde možete pogledati reprezentativni primer za štedni račun “Zlatno doba” u valuti EUR
Kamatne stope po štednom računu "Zlatno doba" u RSD

NOMINALNA KAMATNA STOPA

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

2.44%

2.50%

U tabeli su prikazane kamatne stope na godišnjem nivou izražene u bruto iznosima
EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 01.08.2014.

Ovde možete pogledati reprezentativni primer za štedni račun “Zlatno doba” u RSD