Štedni račun "Zlatno doba"

. . . .

Jedinstven račun na tržištu u valuti EUR i RSD namenjen penzionerima, vlasnicima tekućeg računa sa paketom usluga “Zlatne godine“.

. . . .
Ukoliko ste u našoj Banci otvorili tekući račun sa paketom Zlatne godine Eurobanka Vam pruža mogućnost da otvorite specialni štedni račun "Zlatno doba" koji će Vam omogućiti brojne pogodnosti:
  • račun "Zlatno doba" možete otvoriti bez troškova otvaranja i mesečnog održavanja u dinarima ili evrima,
  • novac na račun možete ulagati i podizati kad god želite, u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostima !
  • kompletna sredstva će Vam biti na raspolaganju u svakom trenutku,
  • na kraju svakog meseca Banka će po Vašem računu pripisivati kamatu po povoljnijim godišnjim kamatnim stopama od standardne kamatne stope. Pripisanom kamatom već od toga dana možete raspolagati.
Kamatne stope po Štednom računu “Zlatno doba”u valuti EUR, u zavisnosti od visine položenih sredstava na računu

IZNOS/EUR

NKS

EKS

do 1000,00

1,50%

1,29%

1.000,01 - 10.000,00

1,00%

0,86%

preko 10.000,00

0,10%

0,09%

U tabeli su prikazane kamatne stope na godišnjem nivou izražene u bruto iznosima
EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 15.02.2016.

Ovde možete pogledati reprezentativni primer za štedni račun “Zlatno doba” u valuti EUR
Kamatne stope po štednom računu "Zlatno doba" u RSD

NOMINALNA KAMATNA STOPA

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

2.44%

2.50%

U tabeli su prikazane kamatne stope na godišnjem nivou izražene u bruto iznosima EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 01.08.2014.

Ovde možete pogledati reprezentativni primer za štedni račun “Zlatno doba” u RSD