Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

EUROBANK Grupa

Eurobank: dinamična Evropska bankarska grupa

Eurobank Grupa je dinamična bankarska organizacija aktivna u šest zemalja sa ukupnom aktivom od 67.7 milijardi evra i 11,394 zaposlenih. Osnovana 1990. godine, Grupa nastavlja svoj dinamičan rast stabilnim i odlučnim koracima sa fokusom na različite potrebe klijenata.

Sa ukupnom mrežom od 625 ekspozitura u Grčkoj i inostranstvu, Grupa nudi bogat asortiman bankarskih i finansijskih proizvoda i usluga za stanovništvo i poslovne klijente.

U Grčkoj, Eurobank je jedna od četiri sistemske banke. Filozofija Grupe je fokusirana na pružanje visokokvalitetnih usluga svojim klijentima u okviru dve različite poslovne mreže koje obuhvataju ekspoziture Eurobanke i New TT Banke, kao i putem posebnih centara za rad sa privredom, mreže za privatno bankarstvo i nagrađivanih elektronskih kanala za bankarske usluge.

Eurobank Grupa takođe ima stratešku poziciju u poslovanju sa stanovništvom i poslovnim sektorom u Bugarskoj i Srbiji. Pored toga, Grupa nudi i specijalizovane usluge u oblasti upravljanja imovinom na Kipru, u Luksemburgu i Londonu.

Ključne brojke na nivou Grupe

u milijardama evra

Neto krediti (nakon obezbeđenja)

40,9

Depoziti

47,3

Ukupna aktiva

67,7

Ukupan akcijski kapital

5,2

Broj flijala

625

Grčka

324

Međunarodno prisustvo

301

Bilans stanja na dan 31. decembar 2020.

Struktura akcionara

%

Grčki fond za finansijsku stabilnost

98,6%

Institucionalni i individualni akcionari

1,4%

na dan 23. maj 2019.

Pored svog osnovnog poslovanja, Eurobank Grupa je razvila društveno odgovorne aktivnosti u cilju pružanja podrške privredi, društvu i ekologiji. Posebna pažnja posvećena je programima i inicijativama u oblastima koje se odnose na obrazovanje, inovacije i preduzetništvo mladih, društvo, kulturu, sport i ekologiju.
Top