Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Obaveštenje nakon stupanja na snagu moratorijuma

3 April 2020.

Poštovani klijenti,

U skladu sa Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, Eurobank a.d. (u daljem tekstu Banka) je 21.03.2020. godine, putem internet prezentacije Banke, ponudila svim svojim klijentima, i to fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima, ponudu za zastoj u otplati obaveza koje imaju prema Banci u trajanju od 90 dana, odnosno sve do prestanka vanrednog stanja (moratorijum).

Objavljivanjem obaveštenja o ponudi zastoja u otplati obaveza na internet prezentaciji Banke dana 21.03.2020. godine, smatra se da je ponuda dostavljena svim klijentima. U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije, za sve klijente koji u roku od 10 dana od objavljivanja ponude odnosno do 31.3.2020. nisu dostavili izjašenjenje da odbijaju ponudu o zastoju u otplati obaveza, smatra se da su prihvatili istu i zastoj je poceo da se primenjuje od 31.03.2020. Za klijente koji su do 31.3.2020. dostavili izjašnjenje da odbijaju zastoj u otplati obaveza, Banka nije primenila zastoj i klijenti nastavljaju da otplaćuju obaveze kao i do sada.

Više informacija o zastoju kao i reprezentativni primer možete pronaći na internet prezentaciji Narodne banke Srbije
https://www.nbs.rs/internet/cirilica/15/mediji/vesti/20200319.html

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi primene zastoja u otplati obaveza, molimo vas da se obratite Banci na office@eurobank.rs ili besplatnim pozivom Kontakt centra banke na broj telefona 0800 1111 44 (pozivi sa fiksnog broja) ili +381 11 2023 353 (pozivi sa mobilnih mreža) odabirom opcije 7.

Top