Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Fizička lica

Internet Bankarstvo

e-Babcxcbanking nalog Vam pruža mogućnost raspolaganja Vašim računima 24 sata dnevno, uvek i sa svakog mesta *

Banka Vam, potpuno besplatno, nudi mogućnost otvaranja e-Babcxcbanking naloga, podnošenjem Pristupnice za internet bankarstvo u bilo kojoj od 80 filijala Eurobanke.

Aktiviranjem ovog servisa, na raspolaganju su Vam, sledece usluge Internet bankarstva:

  • Pregled stanja i prometa po računima
  • Pregled stanja kreditnih kartica (Ukoliko ih imate kod Eurobanke)
  • Pregled kredita i plana otplate (Ukoliko ih imate kod Eurobanke)
  • plaćate račune – bez provizije za korisnike Euro Plata Premija, Euro Plata Gold, Euro Plata Sport, Exclusive i Zlatne Godine paket računa
  • Otplata rate kredita
  • Izmirenje obaveza po kreditnim karticama
  • Kupovina ili prodaja deviza
  • Hitni nalozi kao i nalozi preko 299.999,99RSD se tarifiraju u skladu sa važećim Cenovnikom naknada za usluge banke

Prilikom popunjavanja zahteva, u zavisnosti od Vaših potreba, birate jedan od dva nivoa ovlašćenja :

  • Pregled
  • Pregled i plaćanje
Ukoliko se odlučite za „Pregled,“ imaćete samo uvid u Vaše račune bez mogućnosti plaćanja, dok Vam opcija “Pregled i plaćanje” pruža pored pregleda, i mogućnost svih vrsta plaćanja.
Pored ovih usluga na raspolaganju Vam je i servis Mobile Banking.
* Mogući su kraći prekidi u radu sistema u toku redovnog održavanja sistema.
Top