Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Krediti za refinansiranje

krediti za refinansiranje Eurobank
Eurobank Vam nudi refinansirajući kredit koji će Vam pomoći da objedinite svoje finansijske obaveze i pojednostavite sebi život, uz uštedu vremena i ukupnu mesečnu ratu i do upola manju.

  • Samo jedna mesečna rata, i do UPOLA MANJA
  • Plaćajte sve obaveze na jednom mestu
  • Više vremena za Vas
  • Dodatna gotovina, ukoliko Vam je potrebna
  • Brz postupak odobravanja kredita
  • Dugi rokovi otplate

Kredit za refinansiranje u dinarima

Iznos: 64.000 – 2.000.000 RSD

Kamatna stopa:

  • kada je otvoren račun za prijem zarade u Eurobanci: 3mBelibor*+11%, EKS od 18,27%, promenljiva*
  • bez obaveze prijema zarade na račun otvoren u Eurobanci: 3mBelibor*+13%, EKS od 20,56%, promenljiva*

Period odobravanja: 12 - 96 meseci

Troškovi obrade kredita: Bez troškova obrade

Mesečna naknada za praćenje kredita: 0,15%

Primer kredita za refinansiranje u dinarima

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Mesečna naknada za praćenje kredita

Rata

NKS (promenljiva)*

EKS (promenljiva)*

Klijenti sa prenosom zarade

300.000

96

0%

0.15%


5.717


14,12%

18,30%

Klijenti bez prenosa zarade

300.000

96

0%

0.15%


6.071


16,12%

20,60%

*Za obračun EKS-a je korišćena vrednost 3mBelibora koja na dan 31.03.2018. iznosi 2,91%.

**Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite EuroPHONE 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.
Top