Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Gotovinski hipotekarni kredit

Gotovinski hipotekarni kredit u RSD za klijente sa prijemom zarade u Eurobank

Predstavljamo Vam najbolje rešenje za finansiranje važnih stvari u Vašem životu, gotovinski hipotekarni kredit

Iznos kredita: do 5.000.000 RSD

Valuta: RSD

Kamatna stopa: NKS 3mBelibor*+6,00%; EKS od 8,96% promenljiva**

Period odobravanja: do 120 meseci

Naknada za obradu kreditnog zahteva: bez naknade za obradu kreditnog zahteva

Životno osiguranje je opciono sem za klijente sa rizičnim zanimanjima.
Gotovinski hipotekarni krediti nisu osigurani kod NKOSK-a.
Kredit se odobrava bez depozita.
LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže.

Primer:

Iznos kredita

Rok otplate

Naknada za obradu kredita

Rata

NKS*

EKS*

Gotovinski hipotekarni kredit

3.000.000

120

0%

36.554

7,98%

9,07%

*Kamatna stopa je promenljiva. Za obračun EKS-a je korišćena vrednost 3mBelibora koja na dan 30.09.2019. iznosi 1,98%.
**Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Za uslove kredita za klijente koji ne primaju zaradu u Eurobanci, možete se raspitati u svakoj ekspozituri Eurobanke

Gotovinski hipotekarni kredit indeksiran u EUR za klijente sa prijemom zarade u Eurobank

Iznos kredita: do 100.000 EUR

Valuta: EUR

Depozit: 30%

Kamatna stopa: NKS 6mEuribor*+5,30%;EKS od 6,69% promenljiva**

Period odobravanja: do 300 meseci

Naknada za obradu kreditnog zahteva: bez naknade za obradu kreditnog zahteva

Životno osiguranje je opciono sem za klijente sa rizičnim zanimanjima.Gotovinski hipotekarni krediti nisu osigurani kod NKOSK-a.LTV-racio može da iznosi maksimalno do 80% procenjene vrednosti nekretnine koja se zalaže.

Primer:

Iznos kredita

Rok otplate

Depozit

Naknada za obradu kredita

Rata

NKS*

EKS*

Gotovinski hipotekarni kredit

30.000

300

30%

0%

175

4,92%

6,99%

*Kamatna stopa je promenljiva. Na dan 01.10.2019. vrednost 6mEuribora= -0,38%.

**Banka u toku trajanja Ugovora utvrđuje visinu nominalne kamatne stope svakog prvog dana polugodišta (1. jul i 1. januar) za tekuće polugodište i to tako što se ugovoreni promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na taj dan. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Za uslove kredita za klijente koji ne primaju zaradu u Eurobanci, možete se raspitati u svakoj ekspozituri Eurobanke

Top