Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Riziko program

Wiener Stӓdtische Riziko osiguranje je životno osiguranje samo za slučaj smrti. Ono nema karakter štednje, a ugovara se na određeni rok trajanja. Za nisku premiju dobija se visoka osigurana suma, koja bi našim najmilijama pomogla da se u najtežem trenutku osećaju sigurno i da se finansijski problemi lakše podnesu.

Zašto RIZIKO osiguranje?

  • Ako uzimate kredit za stan ili automobil, RIZIKO osiguranje obezbeđuje sigurnost porodici u slučaju smrti nosioca kredita;
  • Ako vodite stresan, dinamičan život i ako ste svakodnevno izloženi većem broju rizika: od saobraćajnih udesa, povreda na radui drugih sličnih situacija - u slučaju da se dogodi najgore
    obezbedićete finansijsku pomoć za svoje najbliže.

Primer

Pol

MuškiŽenski
Starost osiguranika40 godina40 godina
Trajanje osiguranja20 godina20 godina
Osigurana suma14.966 EUR30.223 EUR
Premija200 EUR godišnje200 EUR godišnje

Osnovni uslovi za ugovaranje ovog osiguranja:

  • Osiguranik može biti star od 14 do 74 godine;
  • Osiguranje se može ugovoriti na najmanje 1 a najviše 20 godina;
  • Minimalna godišnja premija u zavisnosti od načina plaćanja iznosi: 20 - 60 €.

Dopunsko osiguranje

Uz Riziko program može se ugovoriti i dopunsko osiguranje Wiener Stӓdtische Best Doctors, koje Vam obezbeđuje najstručnije lekare i vrhunsku medicinsku opremu i negu širom sveta. Saznajte više www.wiener.co.rs/Best-Doctors

Specijalna vrsta osiguranja – Riziko sa opadajućim sumama

Ovo osiguranje služi isključivo za obezbeđivanje kredita. Osigurane sume se smanjuju tako da prate preostali dug prema banci, prema anuitetnom planu koji izdaje Wiener Städtische osiguranje. U slučaju smrti nosioca kredita, Wiener Städtische osiguranje direktno izmiruje sve njegove obaveze po kreditu, u skladu sa anuitetnim planom. Ovo osiguranje može se ugovoriti najviše na 30 godina.

Poslednje dve godine perioda plaćanja premije osiguranja su GRATIS!
Top