Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Euro UNAPRED- štednja sa mesečnom isplatom kamate unapred

Uštedeli ste novac.
Želite da ga oročite uz siguran dodatni mesečni prihod!
To je moguće sa Euro UNAPRED štednjom.

Eurobank orocena stednja-Euro UNAPRED stednja sa mesecnom isplatom kamate unapred
  • Vaša sredstva u dinarima ili evrima možete oročiti na rok 12 meseci, a da Vam Banka svakog meseca UNAPRED vrši isplatu pripadajuće kamate!
  • Na taj način Vam nudimo siguran dodatni prihod na Vaša postojeća mesečna primanja!
  • Minimalni iznos uplate je 100,000,00 dinara ili 8.000 EUR-a
  • Nakon isteka perioda oročenja EuroUnapred depozita, Banka će Vaša sredstva preneti na Vaš tekući dinarski račun, tako da njima možete slobodno raspolagati već od toga dana.

Kamatne stope po oročenom depozitu Euro Unapred u dinarima

Valuta

RSD

Period

Kamatna stopa

12 meseci

NKS 2,00%

EKS 2,05%

U tabeli su prikazane kamatne stope na godišnjem nivou izražene u bruto iznosima i fiksne su za period oročenja.
EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 30.10.2019. na iznos 1.000.000,00 RSD
U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS-a


Kamatne stope po oročenom depozitu EUROUNAPRED sa mesečnom isplatom kamate unapred u valuti EUR

Valuta

EUR

Period

Kamatna stopa

12 meseci

NKS 0,29%

EKS 0,25%

U tabeli su prikazane kamatne stope na godišnjem nivou izražene u bruto iznosima i fiksne su za period oročenja.
EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 13.06.2016. na iznos 10.000,00 EUR-a
U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS-a

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Top