Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Trajni nalog-Plaćanje računa

Više ne morate razmišljati da li ste u roku platili svoje račune.

Brzo i jednostavno kreirajte Trajni naloga za Plaćanje računa i Banka će svakog meseca izmirivati Vaše obaveze umesto Vas.

Banci prepustite plaćanje:

 • Komunalnih usluga
  • Infostan
  • SON Zrenjanin
  • JSP Bor
  • Vodovod Požarevac
  • Komunalno Požarevac
  • Toplifikacija
  • Požarevac
  • JKP Informatika Novi Sad
  • JKP Objedinjena naplata Niš
 • Usluga fiksne i mobilne telefonije
  • Telekom
  • Telenor
  • VIP Mobile
 • Računa Elektroprivrede Srbije
  • Elektrodistribucija i Elektrovojvodina
  • ElektroMorava,ED Jugoistok d.o.o
 • Plaćanje obaveza po kreditnim karticama (minimalni iznos mesečnog zaduženja)
 • Plaćanje polisa osiguranja (sa Vašeg dinarskog ili deviznog računa možete plaćati svoje dinarske ili devizne obaveze po osnovu polise osiguranja)
  • Delta Generali
  • Wiener Stadtische
  • DDOR Novi Sad

Za sve ove pogodnosti dovoljno je samo da ste korisnik Elektronskog bankarstva Eurobanke.Registrujte se za SMS obaveštenja i Banka će Vas svakog meseca obaveštavati da su Vaši računi izmireni. Mi redovno izmirujemo Vaše obaveze i zajedno štedimo Vaše vreme!

Top