Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Humanitarna Mastercard kreditna kartica „Eurobank Veliko srce“

Eurobank je pokrenula novi društveno odgovorni projekat "Škola kao nacrtana za Vas" koji za cilj ima poboljšanje uslova za rad i učenje u srednjim ekonomskim školama u Srbiji. Od svake transakcije koju klijenti Eurobanke izvrše humanitarnom Mastercard karticom „Eurobank Veliko srce“ odvajaće se određeni deo sredstava za renoviranje učionica, kabineta i kupovinu neophodne opreme, bez dodatnih troškova za korisnike kartice.
Vaše kreativno rešenje može postati zašitni znak humanitarne kartice "Eurobank Veliko srce". Pozivamo Vas da osmislite i pošaljete predlog za dizajn nove kartice do 20.aprila! Najbolji crtež/dizajn i pobednika Konkursa proglašava žiri, sastavljen od predstavnika Eurobank, predstavnika Mastercard-a, predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Leontine Vukomanović, pomoćnika direktora Dečijeg kulturnog centra. Nagrada je dvonedeljno usavršavanje engleskog jezika u Velikoj Britaniji!

Popunjenu prijavu sa potpisanom izjavom o pristanku za prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o ličnosti , kao i vaše kreativno rešenje možete poslati na adresu Eurobank a.d., Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd, Sektor Marketinga i korporativne komunikacije

Srećno!


Eurobank opremila kabinet računovodstva Druge ekonomske škole u Beogradu

Beograd, 02. decembar 2020. godine – Peta donacija u okviru samostalnog projekta Eurobanke „Škola kao nacrtana za Vas“ realizovana je u Drugoj ekonomskoj školi u Beogradu. Nova računarska oprema obezbeđena je sredstvima prikupljenim od transakcija izvršenih humanitarnom Mastercard kreditnom karticom „Eurobank Veliko srce“. Više od 1200 učenika ove škole obrazovnih profila ekonomski tehničar i finansijski administrator od sada se pripremaju za svoja buduća zanimanja na kvalitetan način i u realnim okolnostima.

Eurobank urucila vrednu racunarsku opremu ekonomskoj skoli „Đuka Dinić” u Leskovcu

Leskovac, 28. septembar 2020. godine - Četvrta donacija u okviru projekta „Škola kao nacrtana za Vas“ Eurobanke realizovana je u Ekonomskoj školi „Đuka Dinić“ u Leskovcu. Škola je zahvaljujući donaciji računarske opreme i projektora dobila modernizovani kabinet, a sredstva su obezbeđena od transakcija izvršenih humanitarnom Mastercard kreditnom karticom „Eurobank Veliko srce“. Nova oprema naročito će koristiti u daljem stručnom usavršavanju đacima obrazovnog profila Službenik u bankarstvu i osiguranju.

Eurobank opremila kabinet virtuelne banke u ekonomskoj školi „Bosa Milićević“

Subotica, 12. februar 2020. godine – Treća donacija u okviru projekta „Škola kao nacrtana za Vas“ Eurobanke realizovana je u Ekonomskoj srednjoj školi „Bosa Milićević“ u Subotici. Više od 1,2 miliona dinara prikupljenih humanitarnom Mastercard kreditnom karticom „Eurobank Veliko srce“, uloženo je u modernizaciju kabineta virtuelne banke. Nova računarska oprema biće posebno značajna učenicima obrazovnog profila „Službenik u bankarstvu i osiguranju“ koji imaju mogućnost da aktivno unapređuju svoje znanje na kvalitetan način i u realnim okolnostima.

Eurobank donirala opremu vrednu više od milion dinara Ekonomskoj školi „Stana Milanović“ iz Šapca

Šabac, 19. novembar 2019. godine – U prisustvu predstavnika Eurobanke, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i direktora, nastavnika i učenika, danas je u Ekonomskoj školi „Stana Milanović“ u Šapcu otvorena nova elektronsko-jezička laboratorija, dok je školska biblioteka opremljena lap topovima koji omogućavaju đacima da knjige čitaju i u elektronskom formatu. Najsavremenija oprema za učenje stranih jezika, ukupne vrednosti više od 1 milion dinara, obezbeđena je sredstvima prikupljenim humanitarnom Mastercard karticom „Eurobank Veliko srce“, u okviru projekta „Škola kao nacrtana za Vas“


Prva donacija iz projekta Eurobanke „Škola kao nacrtana za Vas“ – Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu

Beograd, 12. jun, 2019. – Zahvaljujući sredstvima prikupljenim humanitarnom Mastercard karticom „Eurobank Veliko srce“, učenici Prve ekonomske škole iz Beograda dobili su potpuno nov i moderno opremljen kabinet za statistiku i računovodstvo.
Novi nameštaj i računare, čija je ukupna vrednost 1,4 miliona dinara, koristiće 852 učenika ove škole. Prema nastavnom planu i programu kabinet za statistiku i računovodstvo koriste svi profili učenika u ovoj školi, a donirana oprema direktno utiče na kvalitet i organizaciju same nastave.
Top