Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Kredit na bazi depozita

Karakteristike kredita:
Iznos kredita:
  • Za kredite u RSD: 50.000 RSD– 25.000.000 RSD
  • Za kredite indeksirane u EUR: 500 EUR-250.000 EUR
Nominalna kamatna stopa:
  • Za kredit indeksiran u EUR: 4,65%, promenljiva(3m Euribor+5%)*
  • Za kredit u RSD: 2,34%, promenljiva (3m Belibor+1%)*
Efektivna kamatna stopa:
  • za kredit indeksiran u EUR: od 6,81%
  • za kredit u RSD: od 2,85%
Period otplate: 12 - 83 meseci
Depozit: 105% od iznosa kredita
Troškovi i naknade koji padaju na teret Korisnika:
  • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 0%
  • Mesečna naknada za praćenje kredita: 0%
  • Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa: 246 RSD

Zahtev za kredit možete podneti samo sa ličnom kartom.

Reprezentativni primer:

Vrsta kreditaKredit indeksiran u EURKredit u RSD
Iznos kredita (RSD)10.000 EUR 1.000.000 RSD
Rok otplate (u mesecima) 83 83
Naknada za obradu kredita 0% 0%
Mesečna naknada za praćenje kredita 0 0
Rata (RSD) 141 EUR13.075 RSD
Ukupno otplaćeno (RSD) 11.741 EUR 1.085.546 RSD
NKS* (promenljiva) 4,65%2,34%
EKS* (promenljiva) 6,82%2,86%

*Za kredite indeksirane u EUR, primenjuje se 3mEuribor čija vrednost na dan 27.03.2020. iznosi -0,35%. Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru, i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na dan dospeća mesečne rate u mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

Za dinarske kredite, primenjuje se 3mBelibor čija vrednost nadan 31.03.2020. iznosi 1,34% i primenjuje se do 30.06.2020. godine. Visina nominalne kamatne stope se utvrđuje na kvartalnom nivou, u januaru, aprilu, julu i oktobru i to tako što se promenljivi element usklađuje sa vrednostima zvanično objavljene referentne kamatne stope na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu kada se vrši usklađivanje. Izmenjena promenljiva kamatna stopa će se primenjivati na prvi obračunski period koji nastupa nakon izvršene promene.

U obračun EKS-a je uključen trošak izveštaja Kreditnog biroa (246 RSD).

Posetite najbližu ekspozituru ili besplatno pozovite EuroPHONE 0800 111144 gde već danas možete zakazati sastanak kod naših savetnika.

Povezana dokumenta

Top