Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Finansijski rezultati za 2009. godinu – Eurobank EFG Srbija

22 Mart 2010.

 U do sada najizazovnoj godini za finansijska tržišta, Eurobank EFG u Srbiji zadržala je dobre finansijske performanse i dodatno osnažila svoju tržišnu poziciju. Ukupna aktiva porasla je za 18,4% u odnosu na prošlu godinu i dostigla 147 milijardi dinara, što je doprinelo uvećanju tržišnog učešća na 6,8% i četvrtoj poziciji u Srbiji. Dobit posle poreza iznosila je 2,8 milijardi dinara.

Finansijski rezultati za 2009. godinu – Eurobank EFG Srbija
U do sada najizazovnoj godini za finansijska tržišta, Eurobank EFG u Srbiji zadržala je dobre finansijske performanse i dodatno osnažila svoju tržišnu poziciju. Ukupna aktiva porasla je za 18,4% u odnosu na prošlu godinu i dostigla 147 milijardi dinara, što je doprinelo uvećanju tržišnog učešća na 6,8% i četvrtoj poziciji u Srbiji. Dobit posle poreza iznosila je 2,8 milijardi dinara.

  • Vodeća pozicija kada je u pitanju ukupna aktiva, sa tržišnim učešćem od 6,8%
  • Dobit nakon poreza 2,8 milijardi dinara
  • Stabilni prihodi pre rezervisanja
  • Jedna od najkapitalizovanijih banaka u Srbiji
  • Strategija usmerena ka odgovornom poslovanju
Top