Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Eurobank EFG podržala Dunavsku rektorsku konferenciju

5 Februar 2010.

Banka pomaže održavanje skupa posvecenog unapredenju visokog obrazovanja

Eurobank EFG i Univerzitet u Novom Sadu potpisali su Ugovor o donaciji u vrednosti od 5.000 evra.

Eurobank EFG podržala Dunavsku rektorsku konferenciju
Eurobank EFG i Univerzitet u Novom Sadu potpisali su Ugovor o donaciji u vrednosti od 5.000 evra. Sredstva ce biti upotrebljena za pripremu i realizaciju Dunavske rektorske konferencije (DRC), koja ce biti održana u Novom Sadu od 4. do 6. februara 2010. godine, kao pocetak jednogodišnjeg predsedavanja Univerziteta ovom velikom medunarodnom asocijacijom. Tokom 26 godina postojanja, Dunavska rektorsa konferencija predstavlja jedan od najznacajnijih dogadaja u oblasti visokog obrazovanja i kroz zajednicke inicijative pokušava da doprinese unapredenju visokog obrazovanja u regionu.
Top