Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

EBRD obezbeđuje finansijska sredstva za Bancpost (Rumunija), Eurobank EFG (Bugarska) i Eurobank EFG (Srbija) u cilju podrške kreditiranju u regionu

5 Oktobar 2010.

230 miliona evra za podršku kreditiranju kompanija u jugoistočnoj Evropi

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je tri kreditne linije u ukupnoj vrednosti od 230 miliona evra za ogranke Eurobank EFG Grupe u Rumuniji, Bugarskoj i Srbiji, za kreditiranje pravnih lica u privatnom vlasništvu koja posluju u te tri zemlje.

Beograd, 5. oktobar 2010 - Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je tri kreditne linije u ukupnoj vrednosti od 230 miliona evra za ogranke Eurobank EFG Grupe u Rumuniji, Bugarskoj i Srbiji, za kreditiranje pravnih lica u privatnom vlasništvu koja posluju u te tri zemlje.

Kreditne linije EBRD-a će bankama Bancpost S. A. (Rumunija), Eurobank EFG Bugarska i Eurobank EFG (Srbija) obezbediti dugoročnija finansijska sredstva koja imaju za cilj da podrže njihov kreditni potencijal, diversifikuju i produže rok dospeća njihovih obaveza i nastavak kreditiranja privrede ovih zemalja.

Na osnovu ovog projekta, Bancpost S.A. će dobiti 95 miliona evra, Eurobank EFG Bugarska AD (Postbank) 75 miliona, a Eurobank EFG a.d. Beograd 60 miliona evra.

’’EBRD sa zadovoljstvom proširuje saradnju sa Eurobank EFG Grupom u cilju unapreĎenja dostupnosti svojih izvora finansiranja prema kompanijama u Bugarskoj, Rumuniji i Srbiji, u trenutku kada je njihov ekonomski oporavak i dalje u osetljivoj fazi’’, izjavio je Nik Tesiman (Nick Tesseyman), direktor Grupe za poslovanje EBRD.

’’Pre godinu dana, Eurobank EFG Grupa je zajedno sa meĎunarodnim finansijskim institucijama doprinela pružanju podrške ekonomijama u regionu kroz ’’Bečku inicijativu’’; drago nam je što opet saraĎujemo sa EBRD-om u cilju jačanja poslovnog potencijala u zemljama čije ekonomije postepeno izlaze iz krize’’, rekao je g. Đorđo Pradeli (Giorgio Pradelli), generalni direktor Direkcije za međunarodno poslovanje Eurobank EFG Grupe.

Ove kreditne linije, koje će biti isplaćene u dve jednake tranše, deo su Zajedničkog akcionog plana međunarodnih finansijskih institucija, i slede slične primere linija koje su ponuđene afilijacijama banaka iz Zapadne Evrope u proteklih 18 meseci.

Na osnovu zajedničkog Akcionog plana predstavljenog u februaru 2009, EBRD, Svetska banka i Evropska investiciona banka (EIB) obavezale su se da obezbede 24,5 milijardi evra u periodu od dve godine kao podršku ekonomijama istočne Evrope posredstvom bankarskog sektora.

Povezana dokumenta

Top