preloader

Pretraga sajtazatvori

e-B@nking

Unapredite Vaše poslovanje, napravite izbor!

Obaberite neko od sledećih projektnih rešenja i učinite Vaše poslovanje efikasnijim!

Prepoznatljiv dizajn, lako korišćenje, različite mogućnosti pretrage, pregleda, izveštaja, automatsko instaliranje novih verzija programa, lokalno administriranje korisničkih profila samo su neke od pogodnosti Asseco Office Bank rešenja.

U promotivnom periodu Banka neće naplaćivati jednokratnu naknadu za priključenje u sisteme Asseco kao i izradu smart kartica ukoliko ste novi korisnik Asseco Office Bank aplikacije.* Ostale naknade za usluge možete videti u delu Tarifnik naknada za usluge Digitalnih servisa.

Svim novim korisnicima koji se prijave za korišćenje Asseco usluge, a žele izradu nove Smart kartice, putem ekspoziture se dostavlja set koji, u zavisnosti od klijentovog zahteva, može sadržati čitač smart kartica, smart karticu kao i softver licenciranog proizvođača, što garantuje siguran rad. Preporučuje se upotreba antivirus kao i Firewall programa.

Naknade za korisnike Eurobank Prima paketa su:

PROMO period

Nakon PROMO perioda

Prima Basic Paket

Besplatno

250,00 RSD

Prima Plus Paket

Besplatno

250,00 RSD

Prima Exclusive Paket

Besplatno

Besplatno


Za više informacija posetite www.24x7.rs

* Promotivni period za Asseco usluge traje do 31.12.2019. godine.

Dokumenta za registraciju

Pristupna dokumentacija koja je potrebna pri registraciji, u skladu sa novim Zakonom o platnim uslugama je:

Dodatna dokumentacija:

Za Asseco e-B@nking rešenja detaljna Uputstva za korišćenje možete pronaći na sledećoj adresi: Asseco Office Banking / FX Client http://www.24x7.rs/

Za dodatna pitanja i pomoć pri korišćenju na raspolaganju Vam je Asseco 24x7 Korisnički servis 011/201 31 31

Ovo rešenje je pogodno za poslovanje kako malih preduzeća tako i velikih poslovnih sistema. Namenjeno je korisnicima koji e-B@nking aplikaciju koriste samostalno ili zajedno sa nekim drugim projektnim rešenjem.

Multibank offline aplikacija (jedna kartica za više banaka) namenjena je klijentima koji već koriste Halcom aplikaciju za rad sa računima neke druge banke (poseduju smart karticu), a takođe i novim korisnicima (klijentima koji ne poseduju smart karticu i aplikaciju).

Pored plaćanja u domaćem platnom prometu, dostupno Vam je i plaćanje ka inostranstvu, devizni platni promet. Korisnici paketa Prima SBB, Prima Basic, Prima Plus mesečno korišćenje Halcom usluga plaćaju po ceni 50% nižoj od trenutnog Tarifnika Banke u promotivnom periodu**. Korisnici Prima Exclusive paketa Halcom plaćaju po ceni 50% nižoj od standardne cene, dokle god aktivno koriste račun iz ovog paketa.

Naknade za korisnike Eurobank Prima paketa su:


PROMO period 50% popusta

Nakon PROMO perioda

Prima Basic Paket

300,00 RSD

600,00 RSD

Prima Plus Paket

300,00 RSD

600,00 RSD

Prima Exclusive Paket

300,00 RSD

300,00 RSD


Ukoliko se odlučite za kvalifikovani digitalni sertifikat, pored obavljanja poslova koji se odnose na elektronsko bankarstvo, imaćete mogućnost da elektronski komunicirate sa Poreskom upravom, NBS-om, eUpravom kao i da izvršavate obaveze koje se odnose na zdravstveno i socijalno osiguranje.

U promotivnom periodu Banka neće naplaćivati jednokratnu naknadu za priključenje u Halcom sistem.** Ostale naknade za usluge možete videti u delu Tarifnik naknada za usluge Digitalnih servisa.

Za više detalja možete se obratiti Korisničkoj podršci EuroPhone na broj telefona 0800 1111 44, opcija 4 ili posetite neku od naših ekspozitura.

Za dodatna pitanja i pomoć pri korišćenju raspolaganju Vam je Halcom tehnička podrška 011/3032 432

Dokumenta za registraciju

Pristupna dokumentacija koja je potrebna pri registraciji, u skladu sa novim Zakonom o platnim uslugama je:

Dodatna dokumentacija:

Obrasci za Halcom servis elektronskog bankarstva, za izradu novog sertifikata:

Za Halcom e-B@nking rešenja detaljna Uputstva za korišćenje možete pronaći na sledećoj adresi: http://www.halcom.rs/rs/podrska/

** Promotivni period za Halcom usluge traje do 31.12.2019. godine.

Korisnicima je omogućeno da naloge kreiraju i šalju u bilo koje doba dana.
 
Kliring nalozi
 
Radnim danom
 

Eksterni nalozi:

  • Nalozi koji idu u kliring (račun poverioca - primaoca koji nije kod Eurobanke) primljeni do 17:25h biće realizovani istog dana
  • RTGS nalozi (obeleženi kao HITNI) primljeni do 17:25h biće realizovani istog dana
Interni nalozi:

  • Nalozi gde su oba računa (račun dužnika - nalogodavca i račun poverioca - primaoca) kod Eurobanke, tj. počinju sa 250, primljeni do 19:00h biće realizovani istog dana
 
Subotom

Svi nalozi domaćeg platnog prometa primljeni subotom biće realizovani u ponedeljak.
 
Nedeljom platni promet ne radi.
Podrazumeva se da naloge sa datumom valute u budućnosti možete kreirati i slati u bilo koje doba dana.
 
Instant nalozi
 
Svaki platni nalog do iznosa od 300.000,00 RSD koji je kreiran u aplikaciji elektronskog bankarstva Eurobanke i označen kao HITAN, biće procesiran kao instant transfer odobrenja, odnosno realizovan kroz novi IPS sistem.
 
U skladu sa Tarifnikom naknada za usluge Banke. Provizija za Kliring i Instant naloge je identična.
 
Skrećemo pažnju i na sledeće detalje:
 
  • Pri realizaciji instant naloga neophodno je obezbediti puno pokriće iznosa naloga i provizije u momentu realizacije.
  • Nije moguće realizovati instant naloge sa datumom valute u budućnosti.
  • Puštanje instant naloga trenutno neće biti moguće ka bankama koje još uvek nisu u ovom sistemu.
U navedenim slučajevima, nalog do 300.000,00 RSD može se realizovati kroz kliring (ne treba da bude označeni kao HITAN).
 
Vremene prijema naloga putem elektronskog bankarstva, odnosno svi elektronski nalozi (koji su ispravno popunjeni i autentični):

  • u iznosu do 300.000,00 RSD a koji nisu označeni kao HITNI i koji su primljeni do 16.30h biće realizovani istog radnog dana
  • u iznosu do 300.000,00 RSD koji su označeni kao HITNI (odnosno instant transferi odobrenja) biće realizovani istog radnog dana bez obzira na vreme prijema
  • u iznosu većem od 300.000,00 RSD, a koji su primljeni do 17:25h biće realizovani istog radnog dana
  • gde je račun primaoca u Eurobanci (interni nalog) biće realizovani istog radnog dana bez obzira na vreme prijema
Subotom i nedeljom
Svi nalozi domaćeg platnog prometa primljeni subotom i nedeljom ukoliko nisu čekirani kao Hitni nalozi biće realizovani u ponedeljak.
 
Podrazumeva se da naloge sa datumom valute u budućnosti možete kreirati i slati u bilo koje doba dana.


Top