Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Leasing procedura

LIZING PROCEDURA

Korak po korak procedura:

  • Korak 1: Izaberete opremu i njenog dobavljač. Posetite ERB Lizing a.d. ili najbližu filijalu Eurobanke;
  • Korak 2: Službenik ERB Lizing-a ili Eurobanke će pripremiti lizing ponudu za finansijski lizing, sa celokupnim planom otplate za finansijski lizing
  • Korak 3: Ukoliko Vam odgovara ponuda, podnosite zahtev, u roku od 48 sati ćemo Vas obavestiti o našoj odluci.
  • Korak 4: Posle procesa odobrenja lizinga, pristupa se potpisivanju ugovora o finansijskom lizingu i plaćanju inicijalnih troškova (učešće, PDV, troškovi obrade)
  • Korak 5: Potpisujemo kupoprodajni ugovor sa dobavljačem.
  • Korak 6: Mi plaćamo dobavljačima.
  • Korak 7: Korisnik lizinga ili ERB Lizing, osigurava predmet lizinga.
  • Korak 8: Potpisuje se trojni Zapisnik o primopredaji i Ugovor o Isporuci (Dobavljač, Korisnik lizinga i ERB Lizing)
  • Korak 9: Plaćanje lizing rata po planu otplate.
  • Korak 10: Isplatom poslednje rate, korisnik lizinga stiče vlasništvo nad predmetom lizinga.
Top