Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

EUROBANK Grupa

Eurobank: dinamična Evropska bankarska grupa

Eurobank Grupa je dinamična bankarska organizacija aktivna u šest zemalja sa ukupnom aktivom od 70.9 milijardi evra i 11,329 zaposlenih. Osnovana 1990. godine, Grupa nastavlja svoj dinamičan rast stabilnim i odlučnim koracima sa fokusom na različite potrebe klijenata.

Sa ukupnom mrežom od 623 ekspozitura u Grčkoj i inostranstvu, Grupa nudi bogat asortiman bankarskih i finansijskih proizvoda i usluga za stanovništvo i poslovne klijente.

U Grčkoj, Eurobank je jedna od četiri sistemske banke. Filozofija Grupe je fokusirana na pružanje visokokvalitetnih usluga svojim klijentima u okviru dve različite poslovne mreže koje obuhvataju ekspoziture Eurobanke i New TT Banke, kao i putem posebnih centara za rad sa privredom, mreže za privatno bankarstvo i nagrađivanih elektronskih kanala za bankarske usluge.

Eurobank Grupa takođe ima stratešku poziciju u poslovanju sa stanovništvom i poslovnim sektorom u Bugarskoj i Srbiji. Pored toga, Grupa nudi i specijalizovane usluge u oblasti upravljanja imovinom na Kipru, u Luksemburgu i Londonu.

Ključne brojke na nivou Grupe

u milijardama evra

Neto krediti (nakon obezbeđenja)

41,1

Depoziti

49,8

Ukupna aktiva

70,9

Ukupan akcijski kapital

5,4

Broj flijala

623

Grčka

322

Međunarodno prisustvo

301

Bilans stanja na dan 30. jun 2021.

Pored svog osnovnog poslovanja, Eurobank Grupa je razvila društveno odgovorne aktivnosti u cilju pružanja podrške privredi, društvu i ekologiji. Posebna pažnja posvećena je programima i inicijativama u oblastima koje se odnose na obrazovanje, inovacije i preduzetništvo mladih, društvo, kulturu, sport i ekologiju.

Top