Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Dodeljene VIRTUS nagrade za korporativnu filantropiju

10 Decembar 2008.

Eurobank EFG dobitnik nagrade za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora

Eurobank EFG je zajedno sa CRID-om uključena u programe koji podržavaju principe „Dizajn za sve“, Međunarodne konvencije Ujedinjenih Nacija za promovisanje, zaštitu prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom.

Dodeljene VIRTUS nagrade za korporativnu filantropiju

Eurobank EFG je zajedno sa CRID-om uključena u programe koji podržavaju principe „Dizajn za sve“, Međunarodne konvencije Ujedinjenih Nacija za promovisanje, zaštitu prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom.

U skladu sa ovim principima, Eurobank EFG je u saradnji sa CRID-om u periodu 2005-2008. podržala:

 • Prvu međunarodnu konferenciju „Dizajn za sve“ koja je pokrenula pitanja pristupačnosti javnih površina za sve članove društva,
 • Adaptaciju svojih filijala u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, prilagodivši ih korišćenju osoba sa invaliditetom,
 • Stručnu obuku zaposlenih o načinu ophođenja prema osobama sa invaliditetom, kao i o korišćenju adekvatne terminologije,
 • Izgradnju „Parka duginih boja“ na Bežanijskoj kosi, prvog inkluzivnog parka u regionu namenjenog svoj deci,
 • Zapošljavanje osoba sa invaliditetom,
 • Usavršavanje internet prezentacije banke kako bi bila dostupa svima,
 • Neprofitnu kampanju „Svi različiti, svi jednaki„ u cilju promovisanja ideje o promeni svesti i stavova društvene zajednice u odnosu na osobe sa invaliditetom, od sažaljenja, preko saosećanja, do ravnopravnosti.

  Eurobank EFG je aktivna članica Globalnog dogovora u Srbiji koji okuplja preduzeća koja su posvećena unapređenju društvene odgovornosti i prakse. Početkom jula ove godine članice Globalnog dogovora osnovale su Radnu grupu za socijalnu inkluzijukojom predsedava Eurobanka, kako bi podstakli odgovornost društva i uticali na stvaranje preduslova za inkluzivno društvo u Srbiji.

  VIRTUS nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora predstavlja odlikovanje za međusektorsku saradnju, zajedničke napore i akciju za rešavanje problema, pre nego finansijsku podršku. Nagrada se dodeljuje uzimajući u obzir stepen uključivanja kompanije u taj proces, rezultate i efektivnost podrške, kvalitet komunikacije među stranama, perspektivnost te saradnje kao i inovativnost u pristupu u rešavanju problema ili potrebe.

  Top