Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Eurobank EFG od 1. decembra uvodi predložene mere NBS

1 Decembar 2008.

Olakšice za korisnike kredita

Eurobank EFG počinje sa primenom paketa olakšica koje je predložila Narodna banka Srbije, kako bi pomogla individualnim korisnicima kredita.

Eurobank EFG od 1. decembra uvodi predložene mere NBS
Eurobank EFG počinje sa primenom paketa olakšica koje je predložila Narodna banka Srbije, kako bi pomogla individualnim korisnicima kredita. Banka ukida naknadu za prevremenu otplatu kredita za sve pozajmice, osim u slučaju refinansiranja u drugoj banci, a omogućava i svojim klijentima produženje roka otplate kredita do godinu dana. Svi korisnici kredita Eurobank EFG moći će bez naknade da izvrše konverzije kredita indeksiranih u stranoj valuti u dinare, kao i onih indeksiranih u švajcarskim francima u evre.

Produženje perioda otplate kredita vršiće se do godinu dana, na zahtev klijenata koji ispunjavaju kriterijume utvrđene poslovnom i kreditnom politikom Banke.

Eurobank EFG utvrdila je svoje prisustvo na tržištu širokom poslovnom mrežom koja obuhvata 123 filijala i 10 poslovnih centara širom Srbije. Takodje, Eurobank EFG je vodeća banka kada su u pitanju krediti preduzetnicima i među prve tri banke po broju stambenih i potrošačkih kredita, kao i u kartičarstvu, sa tržišnim udelima od preko 10% u svim segmentima.

U svim filjalama Eurobank EFG, klijenti će moći da dobiju dodatne informacije koje se odnose na kreditne olakšice, vezano za njihov individualni kreditni aranžman sa Bankom.

Eurobank EFG članica je Eurobank EFG (Eurobank Ergasias SA), evropske bankarske organizacije čija ukupna aktiva premašuje 77,3 milijarde evra. Grupa zapošljava više od 25.000 ljudi i nudi svoje proizvode i usluge kroz mrežu od blizu 1.800 filijala i prodajnih mesta, kao i alternativnih kanala distribucije. U širem regionu jugoistočne i centralne Evrope (Nove Evrope), Eurobank EFG grupa prisutna je u Grčkoj, Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji, Poljskoj, Turskoj, Ukrajini i na Kipru. Eurobanka EFG do sada je investirala više od 2 milijarde evra u Novoj Evropi.
Eurobank EFG član je EFG grupe, treće najveće bankarske grupe u Švajcarskoj. Eurobank EFG je takođe među najbolje rangiranim kompanijama u Grčkoj kada je u pitanju tržišna kapitalizacija i poseduje veliku bazu akcionara koja obuhvata više od 210.000 članova.
Više informacija o Eurobank EFG mogu se naći na internet stranici www.eurobank.gr i www.eurobankefg.rs

Za dodatne informacije možete se obratiti ovlašćenoj agenciji za odnose sa javnošću,
McCann-Erickson Public Relations na telefon 011/3285-125
Kontakt osoba: Bojana Tošić 063/384-288
Top