Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Eurobank EFG produžava specijalnu ponudu za štednju

14 Novembar 2008.

Tokom Nedelje štednje, prikupljeni depoziti u vrednosti od preko 100 miliona evra

Eurobank EFG još jednom je potvrdila reputaciju „banke prvog izbora za štednju građana“ u Srbiji. Samo tokom Nedelje štednje, klijenti su položili preko 100 miliona evra na oročene i štedne depozite. Zbog velikog odaziva javnosti, Eurobank EFG odlučila je da produži svoju ponudu za štednju do kraja novembra.

Eurobank EFG produžava specijalnu ponudu za štednju

Eurobank EFG još jednom je potvrdila reputaciju „banke prvog izbora za štednju građana“ u Srbiji. Samo tokom Nedelje štednje, klijenti su položili preko 100 miliona evra na oročene i štedne depozite. Zbog velikog odaziva javnosti, Eurobank EFG odlučila je da produži svoju ponudu za štednju do kraja novembra.

Eurobank EFG nudi oročene depozite na 4 i 6 meseci sa efektivnom kamatnom stopom od 9.5%. Ova privlačna kamatna stopa važi za depozite preko 1,000 evra i primenjuje se tokom celog perioda oročenja. Banka takođe nudi veoma privlačne kamate od 7.5% na štednju po viđenju u evrima, za klijente koji žele da imaju svoj novac na raspolaganju u svakom trenutku.

Top