Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Automatizovani sistem za plaćanje - nova usluga Eurobank EFG

30 Oktobar 2008.

U skladu sa potrebama svojih klijenata i savremenim zahtevima tržišta, Eurobank EFG uvela je novu uslugu automatizovanog sistema za plaćanje (Automatic Payment System) u pet probnih filijala u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. U ovim filijalama banka je postavila uređaje koji omogućavaju plaćanje rata kredita i kreditnih kartica, kao i uplatu gotovine na tekući račun.

Automatizovani sistem za plaćanje - nova usluga Eurobank EFG
U skladu sa potrebama svojih klijenata i savremenim zahtevima tržišta, Eurobank EFG uvela je novu uslugu automatizovanog sistema za plaćanje (Automatic Payment System) u pet probnih filijala u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. U ovim filijalama banka je postavila uređaje koji omogućavaju plaćanje rata kredita i kreditnih kartica, kao i uplatu gotovine na tekući račun.
Top