Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Adekvatan pristup osobama sa invaliditetom u filijalama Eurobanke

6 Oktobar 2008.

Eurobank EFG je u sklopu dugogodišnje saradnje sa Centrom za razvoj inkluzivog društva (CRID) sprovela stručnu obuku zaposlenih u filijalama o adekvatnom pristupu osobama sa invaliditetom, kao i korišćenju odgovarajuće terminologije u ophođenju.Na ovaj način Banka želi da doprinese da osobe sa invaliditetom ostvaruju ravnopravan pristup u društvu.

Adekvatan pristup osobama sa invaliditetom u filijalama Eurobanke
Eurobank EFG je u sklopu dugogodišnje saradnje sa Centrom za razvoj inkluzivog društva (CRID) sprovela stručnu obuku zaposlenih u filijalama o adekvatnom pristupu osobama sa invaliditetom, kao i korišćenju odgovarajuće terminologije u ophođenju.Na ovaj način Banka želi da doprinese da osobe sa invaliditetom ostvaruju ravnopravan pristup u društvu.
Top