Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Ekspanzija specijalizovane mreže Eurobank EFG za servisiranje privrednih klijenata u Srbiji

10 Jun 2008.

Eurobank EFG je ove godine znacajno unapredila servis namenjen privrednim klijentima i omogucila im uslugu prilagodenu njihovim potrebama, koja objedinjava kreditiranje pravnih lica, finansiranje trgovine, nekretnina, projekata, lizing i upravljanja gotovinom u preko osam specijalizovanih poslovnih centara u šest gradova širom Srbije (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Novi Pazar, Subotica).

Eurobank EFG je ove godine znacajno unapredila servis namenjen privrednim klijentima i omogucila im uslugu prilagodenu njihovim potrebama, koja objedinjava kreditiranje pravnih lica, finansiranje trgovine, nekretnina, projekata, lizing i upravljanja gotovinom u preko osam specijalizovanih poslovnih centara u šest gradova širom Srbije (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Novi Pazar, Subotica).
Top