Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Finansijski rezultati Eurobank EFG Grupe za 2009. godinu

15 Mart 2010.

Ostvaren neto prihod na nivou Grupe od 362 miliona evra u 2009.

Finansijski rezultati Eurobank EFG Grupe za 2009. godinu
  • Ostvaren neto prihod na nivou Grupe od 362 miliona evra u 2009.
  • Neto prihod u četvrtom kvartalu 2009. iznosi 25 miliona evra nakon naplate jednokratnog poreza od 57 miliona evra
  • Prihod pre obezbeđenja na čvrstih 1,6 milijardi evra
  • Operativni troškovi smanjeni za 6,1% u odnosu na prethodnu godinu
  • Značajan porast depozita Grupe za 1,2 milijarde evra u 2009 i poboljšana likvidnost
  • Veliko smanjenje broja novih kredita u kašnjenju u drugoj polovini 2009.
  • Sopstveni kapital porastao za 712 miliona evra u 2009, na 4,3 milijarde evra
  • Core Tier I racio porastao za 1,8% na 9,8%, a racio adekvatnosti kapitala ojačao
  • za 2,3% na 12,7%, među najvećim u grčkom bankarskom sektoru

Top