Pretraga sajtazatvori

Aplicirajte ovde

Novosti

Eurobank EFG donirala nameštaj udruženjima osoba sa invaliditetom

25 Jun 2010.

Eurobank EFG donirala je kancelarijski nameštaj koji više ne koristi udruženjima osoba sa invaliditetom, kako bi im obezbedila kvalitetniji operativan rad.

Eurobank EFG donirala je kancelarijski nameštaj koji više ne koristi udruženjima osoba sa invaliditetom, kako bi im obezbedila kvalitetniji operativan rad. U skladu sa svojim strateškim opredeljenjem fokusiranim na podršku ka stvaranju boljih uslova života za osobe sa invaliditetom, Eurobank EFG donirala je kancelarijski nameštaj koji više ne koristi udruženjima osoba sa invaliditetom, kako bi im obezbedila kvalitetniji operativan rad.

Nameštaj je doniran :

  • Savezu distrofičara Srbije,
  • Nacionalnoj organizaciji osoba sa invaliditetom,
  • Društvu za pomoć ometenim u razvoju Stari Grad, iz Beograda, i
  • Društvu za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama iz Novog Sada.

Donacija Eurobanke EFG sastoji se od stolova, stolica i kancelarijskih ormara.

Navedena udruženja rade na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom kroz zastupanje njihovih interesa, pružanje podrške njihovim porodicama i organizovanje stručnih i edukativnih radionica za njihovo osamostaljivanje i zapošljavanje. Aktivnosti ovih organizacija zasnivaju se na promovisanju zaštite ljudskih prava, borbi protiv predrasuda i diskriminacije, podsticanju naučno-istraživačkog rada i uvođenju standarda razvijenih zemalja u oblasti invalidnosti.

„Kao društveno odgovorna kompanija, Eurobank EFG se sa posebnom pažnjom odnosi prema društvenom problemu integracije osoba sa invaliditetom u sve socijalne i radne tokove. Donacijom kancelarijskog nameštaja želimo da podržimo rad ova četiri udruženja kako bi svestranije mogla da nastave svoj angažman ka stvaranju inkluzivnog društva u Srbiji, koje se bazira na principima ravnopravnosti“
, izjavila je Nataša Krstić, direktor korporativnih komunikacija Eurobank EFG.

Eurobank EFG je kroz sveobuhvatni program „Investiramo u evropske vrednosti“ namenjenog podršci zdravstvu, visokoškolskoj edukaciji, zaštiti životne sredine i razvoju inkluzivnog društva, do sada investirala gotovo 3,5 miliona evra. Banka je do sada prilagodila pet svojih filijala kako bi bile pristupačne osobama sa invaliditetom, i sprovela stručnu obuku zaposlenih o adekvatnom pristupu i terminologiji u ophođenju sa klijentima sa invaliditetom. Takođe, pri izradi internet prezentacije banke http://www.eurobankefg.rs/, ispoštovani su svi standardi „čitljivosti“ za osobe sa oštećenjem vida. Zahvaljujući hardversko-softverskom dodatku na kompjuteru, moguće je zvukom dobiti tekstualne sadžaje, opis slika, linkove i navigacije.

Top